Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home :: Zorg & Overheid

Zorg Verandermanagement

Op deze pagina vindt u zorg verandermanagement rubrieken met tal van artikelen. De onderwerpen die zich richten op advies zorginstellingen zijn: zorgmarketing en CRM gezondheidszorg, ICT zorg en zorg automatisering, competentiemanagement en personeelsplanning zorg, logistiek gezondheidszorg en procesmanagement binnen de AWBZ zorg.

De vraaggestuurde zorg en zorg op maat zorgen voor een aantal veranderingen bij GGZ zorginstellingen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen. Kwaliteit van zorg handhaven, behoud van klanten en sturen op zorgprestatie indicatoren vormen de belangrijkste uitdagingen voor de Raad van Bestuur en directies van zorginstellingen en ziekenhuizen. De focus van de artikelen belicht hoe u een vertaling maakt van een idee naar daadwerkelijke verandering met gedegen personeelsbeleid, dat wordt gedragen door de hele zorg organisatie. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het uitvoeren van een marketingplan, klantsegmentatie, een automatiseringsplan, een competentiemanagement scan en logistiek procesmanagement om de veranderingen te implementeren.

De komende maanden worden er diverse nieuwe zorgonderwerpen bijgevoegd, zoals de WMO veranderingen en thuiszorg automatisering.

Onderstaande rubrieken zorg verandermanagement verwijzen naar:

  • Zorgmarketing en CRM gezondheidszorg
  • Competentiemanagement en personeelsplanning zorg
  • ICT zorg en zorg automatisering
  • Logistiek gezondheidszorg en procesmanagement zorgsector
     

Samenvatting van de onderwerpen:

 

Zorgmarketing - CRM gezondheidszorg

Rubriek met zorgmarketing artikelen, stappenplannen en checklists voor zorginstellingen en ziekenhuizen over een zorg klant werven, klantbehoud, klantsegmentatie, klantenbinding en ledenservice met nieuwe zorgproducten en zorgdiensten. Met een onderscheidende vraaggestuurde zorgvisie kunt u een concurrentiestrategie opzetten en uitvoeren. De artikelen beschrijven hoe u zorgmarketing in de praktijk kunt toepassen en op welke wijze u van een CRM gezondheidszorg strategie, via een marketingplan zorg naar draagvlak creëren en daadwerkelijk implementeren komt. Accountmanagement is een essentieel onderdeel om budget toekenning te beïnvloeden. Zorg marketing en CRM in gezondheidszorg is geen hype, maar een doelbewuste keuze.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Logistiek gezondheidszorg

Rubriek met logistieke zorgartikelen en plan van aanpak op het gebied van logistiek in de gezondheidszorg. Hoe u een verhuizing, nieuwbouw, maaltijdvoorziening en catering binnen de gezondheidszorg tegen de laagste kosten en met resultaat kunt managen, wordt in de artikelen beschreven.

Voor ziekenhuizen gaat de specifieke aandacht uit naar de operatiekamer financiering. Uit het jaarverslag operatiekamer bij verschillende ziekenhuizen bleek dat financiering van de operatiekamer door de bezuinigen in de gezondheidszorg een probleem vormt. Het artikel over ok logistiek beschrijft een ok planning instrument waarmee u geen financiering voor de operatiekamer nodig heeft en de productiecapaciteit kan laten stijgen.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Procesmanagement AWBZ zorg

Rubriek met zorg verbetermanament artikelen en stappenplannen op het gebied van procesmanagement AWBZ zorg op maat. Door vraaggestuurde zorg en bezuinigen in de zorg komt de nadruk nog meer te liggen op het strategisch beleid binnen de gezondheidszorg. Zorgmanagement wordt steeds meer gedifferentieerd. In de artikelen over kwaliteit van zorg kunt u lezen hoe u met behulp van procesmanagement en prestatie indicatoren overzicht kunt behouden op de verschillende processen binnen uw zorginstelling. Optimalisatie van planning & control vormt hier de basis voor procesbeheersing. Kwaliteitszorg in de gezondheidszorg kan gebruikt worden om de operationele bedrijfsvoering te toetsen op effectiviteit, maar ook om de managementinformatie te achterhalen.

   Lees meer over dit onderwerp >>


   

ICT zorg automatisering

Rubriek met zorg automatisering artikelen, stappenplannen en checklists over zorg ICT beleid en het managen van zorgsystemen en informatiesystemen. Verouderde gezondheidszorg applicaties, eilandautomatisering en krapper wordende zorg budgetten zorgen voor een lastige opgave. Functionaliteiten van bestaande zorgsystemen worden niet benut en informatievoorziening is onvolledig. Met een automatiseringsplan & informatieplan worden de verschillende zorgsystemen en interactiemogelijkheden beoordeeld en krijgt u een helder advies over uw automatisering structuur, de benodigde aanpassingen en ict investeringen die essentieel zijn. Tevens kunt u innovatieve ict zorg oplossingen toepassingen zoals telezorg, telemedicine, mobiliteit zorgsector, internet telefonie en domotica beoordelen op toegevoegde waarde.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Competentie management - personeelsplanning
zorg

Rubriek met zorg verbetermanagement artikelen over personeelsplanning & competentiemanagement in de zorg. Hoe kunt u uw verpleegkundigen, begeleiders, verzorgenden en fysiotherapeuten effectiever inplannen op vraaggestuurde zorg? In de praktijk zal er tussen de zorgvraag en het zorgaanbod verschillen zitten, waar u met competentiemanagement actief op kunt sturen. Op welke wijze u de competentieprofielen kunt opstellen om zo de functie te waarderen, de kerncompetenties van uw personeel te ontwikkelen, uw personeel op klantgericht handelen te beoordelen, te belonen & coachen en de productiviteit van uw zorgverleners laat toenemen, wordt beschreven in de artikelen. Hierbij vervult het middenmanagement een essentiële rol en kunt u zonder gedwongen ontslag de productiviteit verhogen.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Gemeente - Advies - Processen

Rubriek met artikelen over de veranderingen van strategisch beleid en de rol die Gemeenten vervullen bij o.a. competentiemanagement en stadspromotie. Uitgangspunt bij veranderingen in de Gemeentelijke processen is om de doelstellingen van het Bestuur èn die van de ambtenaren en bewoners op één lijn kunnen brengen.

   Lees meer over dit onderwerp >>
Bekijk hier meer aanbevolen pagina's over verandermanagement in Zorg & Overheid:

Wilt u andere management advies oplossingen lezen klik dan hier.

Krijgt u alle informatie en organisatie advies dan zomaar gratis?

Jazeker, maar ervaring heeft geleerd dat u vanuit oogpunt van kosten en efficiency het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. De inzet en kennis van uw eigen mensen is cruciaal bij het wel of niet slagen van verandertrajecten en implementaties. Deskundige begeleiding en ondersteuning door een vakspecialist maakt de kans op succes groter. Dit kan in de vorm van een periodiek klankbord tot managed services zijn, waarbij in het laatste geval het gehele traject voor u wordt geregeld.

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina