Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Zorgmarketingplatform: hoe geeft uw zorginstelling een concrete invulling aan zorgmarketing?

Inhoudsopgave:

 1. Doel en activiteiten van het zorgmarketingplatform
 2. Activiteiten in 2010
 3. Terugblik eerdere themasessies
 4. Evaluatie zorgmarketing bijeenkomsten
 5. Terugblik op de zorgmarketing workshops en marketing in de zorg cursussen

Marketing is een nieuwe discipline voor de zorg. Om hier goed op in te kunnen spelen is in 2005 het Zorgmarketingplatform van start gegaan met een aantal themasessies. Per 1 februari 2007 is de opzet en aanpak geprofessionaliseerd en is er een aparte website opgezet: www.zorgmarketingplatform.nl
 

Doel zorgmarketingplatform: in informele setting uitwisselen van kennis en vaardigheden

Het Zorgmarketingplatform is bestemd voor directeuren en managers in de zorg die te maken hebben of te maken krijgen met marketing en verkoop in de meest brede zin van het woord. Het doel van het Zorgmarketingplatform is het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en best practices om daarmee de marketingfunctie van individuele zorgorganisaties te versterken.
 

Activiteiten

 • Wat kunt u van ons in 2010 verwachten? Bekijk ook onze agenda.

 • Het Zorgmarketing platform organiseert enkele malen per jaar activiteiten met experts op zorgmarketing gebied, zoals themabijeenkomsten en kennissessies voor directies en managers uit de zorgsector.

 • Het Zorgmarketing platform biedt concrete marketingondersteuning aan zorgorganisaties & ziekenhuizen die daar behoefte aan hebben. Een eerste aanzet waren de incompany workshops die door de implementatie ondersteuning erg succesvol zijn. Wilt u meer weten over incompany trainingen.

 • Het Zorgmarketing platform biedt een online kennisbank waar bezoekers interessante artikelen over zorgmarketing kunnen vinden en gratis kunnen downloaden. Ook kan men op deze kennisbank vragen stellen aan experts op het gebied van zorgmarketing en klantgericht ondernemen (CRM).

 • Het Zorgmarketing platform is initiatiefnemer van het Zorgmarketing Onderzoek 2009.
   

Stappen vanaf 2007 om zorgmarketing en CRM in de gezondheidszorg te implementeren

 • Sowieso wordt de marketing in de gezondheidszorg kennisbank voortdurend uitgebreid en geactualiseerd. U vind hier interessante marketingartikelen die u gratis kunt downloaden zoals accountmanagement, concurrentiestrategieën, klantsegmentatie, CRM in de gezondheidszorg door middel van cliënten binden, boeien en behouden en invoering van gemaksdiensten en het optimaliseren van de ledenservice.

 • Daarnaast verschijnen op de praktijkvoorbeelden pagina’s van de zorgmarketing platform website regelmatig nieuwe praktijkcases hoe marketing in de zorg bij ziekenhuizen, thuiszorg, GGZ, V&V en andere zorginstellingen geïmplementeerd en georganiseerd is.

 • Al vanaf maart 2007 brengen wij de ontwikkelingen op het gebied van zorgmarketing en CRM in de Gezondheidszorg door middel van interviews, panels, themasessies en praktijkervaringen en een grootschalig online Zorgmarketing onderzoek in kaart. De eindresultaten van dit kwalitatieve onderzoek worden in 2010 gepubliceerd.  

 • In april 2007 werd er ook een zorgmarketing boek gepubliceerd, waarin alle ervaringen zijn gebundeld.

 • Tot slot gaan we vanuit het Zorgmarketingplatform concrete marketingondersteuning bieden aan die zorgorganisaties & ziekenhuizen die daar behoefte aan hebben. Een eerste aanzet waren de incompany workshops die door de implementatie ondersteuning erg succesvol zijn. Wilt u meer weten over incompany trainingen, kijk dan op: Zorgmarketing, CRM in de gezondheidszorg en Accountmanagement workshops.

 • Last-but-not-least worden er op donderdag 10 juni en donderdag 25 november 2010 weer themasessies georganiseerd. Bekijk hier onze volledige agenda.
   

Terugblik op eerdere zorgmarketing themasessies

Inmiddels zijn er sinds 2005 al vele themasessies geweest waarin directeuren en managers van zorgorganisaties in kleine informele setting uitgebreid van gedachten hebben gewisseld over zorg marketing vraagstukken in hun eigen organisatie. Op grond van discussies hebben deelnemers concrete actiepunten kunnen benoemen op het gebied van zorgmarketing en de besproken onderwerpen. Deelnemers kunnen met deze actiepunten direct aan de slag in de eigen organisatie.

In totaal hebben 98 personen van 58 verschillende zorgorganisaties in thuiszorg, verzorging & verpleging en ziekenhuis zorg deelgenomen. Hieronder waren ook vertegenwoordigers van de brancheorganisaties Arcares en NVZ. De meest besproken thema's waren:

 1. Invoering van de marketingfunctie in de organisatie
 2. Realisatie van een klantgerichte strategie (vraagsturing, zorg op maat)
 3. Invoeren van nieuwe winstgevende producten en diensten (ledenservice)
 4. Invoering en de rol van accountmanagement
 5. Klantinformatie en klantinfrastructuur

Andere onderwerpen die aanbod kwamen waren: opstellen van een internet marketing communicatie, doorvoeren van een merkbeleid, opstellen en uitvoeren van een praktisch marketingplan en het bewerkstelligen van een meer klantgerichte houding bij medewerkers.
 

Evaluatie zorgmarketing bijeenkomsten

Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers zeer tevreden zijn over de opzet van de themasessies, de besproken onderwerpen en de inhoudelijke discussies die daaruit voortvloeiden. De informele setting werd zeer op prijs gesteld evenals de mogelijkheid om vrij en ongedwongen diverse onderwerpen en vraagstukken aan te snijden en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

De belangrijkste tip voor verbetering was om er voor te zorgen dat direct concurrerende organisaties niet gelijktijd aanwezig zijn omdat dat dit het vrijelijk uitwisselen van kennis en ervaring bemoeilijkt (zorgmarketing in optima forma!). Sommige deelnemers willen graag op specifieke onderwerpen meer de "diepte" ingaan.

Een andere vraag van deelnemers was of het Zorgmarketingplatform concrete ondersteuning kan bieden bij de invoering van marketing en het helpen oplossen van concrete marketingvraagstukken via bijvoorbeeld workshops, trainingen en advies. Bedankt voor alle tips en suggesties! Wij gaan daarmee zeker aan de slag.    
 

Terugblik op de zorgmarketing workshops en marketing in de zorg cursussen

Op verzoek van velen organiseert het Zorgmarketingplatform ook diverse zorgmarketing workshops over Zorgmarketing & Strategie, Accountmanagement in de Zorg en CRM in de Zorg. De marketing in de zorg workshops worden goed bezocht en deelnemers van zorginstellingen waarderen deze workshop gemiddeld met een 8,4! Enkele reacties van deelnemers:

 • “Zeer helder, interactief, inspelend op reacties van deelnemers...”
 • “Duidelijk verhaal, goede voorbeelden duidelijke vertaling van profit naar non profit.“ 
 • “Prima inhoud en opzet, er is verder nog maar weinig goeds te vinden op dit gebied.” 
 • “Erg prettig dat het een dynamisch geheel was, wat naar de wensen van de groep aangepast werd.” 
 • “Docent weet veel van de verschillende organisaties af, waardoor er handvatten ontstaan om ervaringen uit te wisselen.”

Neem voor meer informatie over deze workshops contact op met ons. De workshops kunnen ook op maat en in-company binnen uw organisatie plaatsvinden.

Het Zorgmarketingplatform is een initiatief van VPSO, Managementkennisbank.nl en Sjors van Leeuwen van Indora.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten van het zorgmarketing plaform, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief info@managementkennisbank.nl o.v.v. uw organisatie, naam, functie en e-mail adres.

Artikel downloaden

Zorgmarketingplatform hoe geeft uw zorginstelling een concrete invulling aan zorgmarketing.pdf
(Zorgmarketingplatform hoe geeft uw zorginstelling een concrete invulling aan zorgmarketing.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina