Zoeken naar artikelen:

Openklappen

MKB en offshore IT outsourcing van software ontwikkeling

Inhoudsopgave:

 1. Betaalbare ICT kosten voor MKB met offshore outsourcing? 
 2. Offshore software ontwikkeling uitbesteden is? uitdaging voor mkb? 
 3. Offshore outsourcing als projectorganisatie? oplossing? MKB
 4. DGA wat is best practice voor mkb bij offshoring ict
   

Betaalbare ICT kosten voor MKB met offshore outsourcing

Veel kleine en middelgrote bedrijven (MKB) worstelen met de vraag op welke wijze de organisatie aangepast moet worden? ? aan de huidige ICT technologie met betaalbare ICT kosten. Dat er enorme verbeteringen mogelijk zijn, daarover is iedereen het wel eens. Daarentegen bestaan er grote twijfels over de alsmaar stijgende en vaak onduidelijke ICT kosten, kwaliteit van de software en problemen bij gebruik. Zie ook artikel: Hoeveel overzicht heeft u nog op uw ICT en IT kosten?

Terecht kan men zich afvragen of het profijtelijk is om, de vraag van vernieuwing en een effectiever gebruik van ICT binnen de eigen organisatie op te lossen?. Voor een andere benaderingswijze, zoals offshore outsourcing zie ook: ICT processen uitbesteden vereist een Demand Organisatie.

Nadelen bij gebruik standaard software bij MKB

Veel standaardsoftware is niet bruikbaar binnen een bepaald bedrijf of MKB. De projectenadministratie voor een bouwbedrijf is vanzelfsprekend iets heel anders dan de administratie voor een machinefabriek of een consultancy organisatie. Alvorens na te denken over eigen ICT ontwikkeling is het van belang na te gaan of er branche pakket bestaat voor de eigen deelmarkten. Voorzichtigheid is hierbij geboden:

 • Branchepakketten zijn vaak niet meer dan maatwerk voor een bepaald bedrijf en worden als branchepakket op de markt gebracht. Geen bedrijf is hetzelfde. Uw organisatie onderscheidt zich van andere organisaties en meestal voldoende om niet in het keurslijf van een standaardpakket te vallen.? 
 • Branchepakketten zijn soms functioneel niets anders dan een standaardpakket, waarbij alleen de naam branche gericht is.
 • Veel software heeft een zwakke technologische basis, bevat veel gebreken en wordt zwak ondersteund.
 • Veel branches zijn te klein, of er zijn te veel aanbieders, om op langere termijn continuïteit te garanderen.

Maatwerk software gebruiken verdient veruit de voorkeur

 • Maatwerk software komt in aanmerking als het onmisbaar onderdeel is van een (technisch) product.
 • Maatwerk software kan niet anders als er sprake is van een bijzonder bedrijfsproces. Als er maar een paar soortgelijke bedrijven zijn, is het weinig zinvol op zoek te gaan naar passende standaard software.
 • Maatwerk software kan besparen op operationele kosten, en kan leiden tot een hogere klant tevredenheid.
 • Maatwerk software kan nodig zijn om de concurrentie af te troeven. Als u en uw concurrenten gebruik maken van dezelfde software kan kunt u zich moeilijk op dit punt onderscheiden.? 
 • Standaard software kan duur zijn in het gebruik door veel overbodige handelingen, het kan omslachtige extra procedures noodzakelijk maken, of net niet die gegevens registreren die nodig zijn voor het bedrijfsproces.

DGA enig idee van de kosten bij laten maken/uitbesteden van maatwerk software?

Als een geschikt ICT product van voldoende kwaliteit niet bestaat, dan moet het worden gemaakt.
Een ruwe schatting van de kosten: een beetje speciaal systeem kost – zelfs bij offshore – al snel 50.000 Euro. Maar een gouden regel is nooit systemen te laten maken boven de 500.000 Euro. Als het te groot is, krijgt u problemen die vergelijkbaar zijn met de Betuwelijn.

Maatwerk software laten maken is vaak goedkoper en beter dan het gebruik van standaard software

Door een moderne component en object georiënteerde benadering kunnen de totale kosten lager zijn dan de licentie kosten en de kosten van implementatie.? ? 
Een product als Windows.Net zit vol met allerlei kant en klare componenten, en met bijbehorende ontwikkel hulpmiddelen van Visual Studio kan een professionele programmeur heel snel een robuuste applicatie maken. Een programmeur schildert in feite het systeem, en kan het precies afstemmen op uw organisatie. En bedenk dat het systeem hierna van u is, u hoeft niet elk jaar meer licentie kosten af te dragen.
En zolang u niets verandert kost het u niets, software roest niet, en blijft altijd werken. U betaalt alleen als de software leverancier er daadwerkelijk iets voor doet en vaak wordt het werk dan op een fixed basis gecalculeerd.

Offshore software ontwikkeling uitbesteden? is? uitdaging voor MKB

Voordelen van offshore software laten maken

Voordelen van offshore software laten maken zijn lage kosten (spreekt vanzelf), hoge kwaliteit, en flexibele capaciteit, en men werkt harder. En men loopt ook nog hard voor kleine opdrachten.
In Nederland krijgen goede programmeurs al snel een management functie, en programmeren nooit meer. In offshore landen ziet men programmeren als een eervol beroep, en legt er alles in gaat men er voor. Niet de omvang van de opdracht of de omvang van de klant is voor hen belangrijk, maar de inhoud van de taak. Hierdoor wordt u voor kleine opdrachten net zo serieus genomen als voor grote opdrachten.

Struikelpunt van offshore outsourcing ICT is communicatie

Het struikelpunt van offshore? outsourcing is communicatie. Daarom is het wenselijk dat zeker eens per maand in het begin er mondeling face to face contact is.
Communicatie gaat altijd in het Engels. Indien uw personeel hier moeite mee heeft, bedenk dan dat het ook zelden de moederstaal is van de offshore ontwikkelaars. Fouten in stijl en grammatica vallen niet op, het gaat erom dat er over gebracht wordt wat er wordt bedoeld. Zie ook: De gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling.

Keuze offshore land zoalst India software

India software outsourcing en China zijn mogelijke landen met een forse offshore industrie, maar voor kleine bedrijven veel te ver. Bedenk dat het struikelblok communicatie is, en dat een project alleen slaagt bij geregelde over en weer bezoeken. Dus alleen Oost Europa komt in aanmerking. En met Oost Europa heeft u ook nog veel minder last van cultuurverschillen dan met verre bestemmingen.

Fixed price of nacalculatie offshore IT ontwikkelen

Doe offshore IT taken– maar voor een MKB bedrijf overbodig te zeggen – alleen fixed price. Doe nooit iets op nacalculatie.

Programma-eisen altijd vooraf laten gaan aan ontwerp

Wees pragmatisch, huur niet eerst iemand in die voor veel geld een duur en dik ontwerp maakt, en pas hierna een offerte wil maken. Stel een programma van eisen op, en stuur dit als offerte aanvraag naar offshore leveranciers. Laat die maar met een (gratis) voorstel komen. En werk dit na de opdracht verder uit tezamen met de leverancier.

Nooit meerwerk op uurbasis laten uitvoeren

Sommige leveranciers zien een order als een uitgelezen methode om meerwerk te factureren. Meerwerk is echter niet helemaal uit te sluiten, maar eis dat voor al het meerwerk afzonderlijk offerte wordt gevraagd en opdracht wordt gegeven. Doe nooit meerwerk op uurbasis.

Juridische zaken en conflicten bij uitbesteding ICT

Besteed geen tijd aan het maken van juridisch sluitende contracten bij uitbesteding ICT, als puntje bij paaltje komt is het toch niet afdwingbaar en kost het jaren om uw geld terug te halen. Het is veel belangrijker een vertrouwensband op te bouwen, besteed hier tijd, geld en aandacht aan. Zorg ervoor de sources (broncode) tijdens de ontwikkeling van het project te krijgen. Dus niet achteraf.
 

Offshore outsourcing als projectorganisatie oplossing MKB

Aansturing offshore traject in eigen beheer houden

Hou altijd de aansturing offshore traject in eigen beheer, of vaak beter; huur iemand er een paar dagen per week voor in. Zie ook: Outsourcing ICT vraagt professionele projectleiding. Uw projectleider moet praktisch zijn ingesteld, aantoonbare ervaring hebben in realisatie software projecten. Het is een project, dus een tijdelijke functie. Zorg ervoor dat de aansturing niet door uw offshore leverancier gebeurt, uw belangen moeten veilig worden gesteld, niet die van de leverancier. Zie ook: Offshore IT outsourcing naar lage loon land in moederland organiseren.

Selectie van offshore software leverancier

Software leveranciers kunnen de prachtigste succes verhalen vertellen, maar zijn meester in de kunst van het weglaten. Kijk goed naar de garantie, en kijk goed naar garantie beperkende maatregelen. Een “acceptatie test”?  betekent bijvoorbeeld vaak?  dat alle fouten die u hierna nog vindt op uw kosten hersteld moet worden.
Vraag naar referenties bij selectie van offshore software leverancier, en bel die ook daadwerkelijk na.

Hoe herkent u een verkeerde software leverancier

 • Men begint met programmeren, zonder dat men heeft beschreven wat er gemaakt moet worden. Achteraf wijzigingen aanbrengen in een programma is 10 keer zo duur als in de specificatie.
 • U heeft een goed lopende en werkende applicatie, wil er iets bij bouwen, maar men vindt dat alles overnieuw moet
 • Men wil tijdens het project steeds meer functies toevoegen, waardoor het project vele malen duurder wordt en enorm gaat uitlopen. Als er extra functies nodig zijn, doe die dan na afloop van het project.
 • Men wil het ontwikkelen in Visual Basic met Access. Dit is achterhaalde technologie, Microsoft heeft het bevroren.
 • Men kiest voor dure technologie. Unix, Java en Oracle zijn best goed, maar duur. Het is meer geschikt voor grote bedrijven met diepe zakken.
 • Men wil ontwikkelen in een speciale technologie. Dikke kans dat u over een paar jaar niemand kan vinden die deze technologie beheerst.
 • Men heeft het telkens over ‘de programmeur’. Moderne ICT technologie is te complex om door één persoon te laten ontwikkelen, moderne technologie is daarvoor te ingewikkeld. Ook een draaier laat je niet lassen, een elektricien niet metselen, en een slager laat je geen brood bakken.
 • Men vertelt dat het maken van een website, het maken van een e-commerce site, ontsluiten van de applicatie naar het internet, of database technologie iets heel ingewikkelds is.
   

DGA wat is best practice voor MKB bij offshoring ICT

Ook bij offshoring ICT is op dit moment is .Net de programmeertaal C# voor nieuwe systemen. Bijna alle software bedrijven in de wereld en in Nederland maken nieuwe systemen met behulp van deze technologie.
Maar als er iets relatief kleins moet worden bijgebouwd aan een bestaand systeem heeft de bestaande technologie meestal de voorkeur.

Maak gebruik van web technologie en vraag naar referenties over offshore softwareontwikkeling

Werden de afgelopen jaren websites alleen gebruikt voor bedrijfspresentatie, bedrijven gaan nu over tot het gebruik van hun website als integraal onderdeel van hun bedrijfsproces. Bijvoorbeeld als E-Commerce site (bestellen en betalen), invoeren van orders, helpdesk en ondersteuning, beantwoorden en regelen van klachten, offerte aanvragen en inzicht in facturen.
Van een website verwacht je dat die volledig automatisch is en dat de site 7 dagen in de week 24 uur per dag in de lucht is. Dit betekent dat je niet kan terugvallen op mensen, maar alles moet vastleggen in programmatuur. Dit leidt dus altijd tot maatwerk, niet alleen voor het Web systeem maar ook voor aansluitende backoffice systemen, dus maak gebruik van web technologie en vraag naar referenties over offshore softwareontwikkeling.

Gelukkig is dit maatwerk niet meer zo duur als vroeger: Web technologie bevat al erg veel kant en klare standaard componenten, en datzelfde internet kan worden gebruikt om offshore software te ontwikkelen. Met alle voordelen die dat met zich meebrengt: hogere kwaliteit, lager kostprijs en een systeem dat eigendom wordt van degene die ervoor betaalt.
Het vinden van juiste deskundige begeleiding – onafhankelijk van leveranciers - bij een offshore project blijft natuurlijk cruciaal voor een succesvolle afloop. Zie ook: Offshore software ontwikkeling: Plan van aanpak IT outsourcing.

Artikel downloaden

MKB en offshore IT outsourcing van software ontwikkeling.pdf
(MKB en offshore IT outsourcing van software ontwikkeling.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina