Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Sneller en beter .Net applicaties realiseren

Inhoudsopgave:

  1. Sneller en beter .Net applicaties realiseren
  2. De voordelen van het Productivity Framework
  3. Waarin zit die productiviteitsverbetering?
  4. Het Framework bevat alle componenten
  5. Probleemloos en relaxed ICT beheer
  6. Administratie en toegangscontrole
  7. Waarom deze .Net applicatie zo goed uitpakt
  8. Het leven van managers wordt makkelijker
     

Sneller en beter .Net applicaties realiseren

Wist u dat .Net applicaties vele malen sneller en beter kunnen worden gemaakt dan met huidige veelgebruikte technieken. Met Productivity Framework zijn de kosten lager, de doorlooptijd is korter, opbrengsten worden eerder gerealiseerd…

Lizatec koploper
Het Framework voor .Net applicaties is ontstaan vanuit de praktijk. Men kwam erachter dat voor elk project steeds dezelfde soort programmatuur moest worden geschreven.
Elke applicatie heeft gebruikers, toegangscontrole, schermen, web services, een rapport generator etc. Het is veel effectiever dit éénmalig te schrijven en vervolgens te hergebruiken. Natuurlijk is dit eenmalig een grote investering, maar daarna kan veel sneller een betrouwbare .Net applicatie worden gemaakt, voor veel lagere kosten.

Het Framework heeft sinds 2005 zijn voordelen bewezen, in zware bedrijfskritische productieomgevingen. In omgevingen die 7 dagen per week 24 uur per dag operationeel zijn. Het Framework voor .Net applicaties is intensief getest, door echte gebruikers. En telkens zijn ze aangepast en verbeterd.

Waarom heeft Lizatec dit Productivity Framework voor .Net applicaties wel, en anderen niet?

Nergens op de wereld bestaat een dergelijk uitgebreid .Net Productivity Framework. Lizatec is een offshore software ontwikkelaar en weet dat over tien tot vijftien jaar de tarieven van offshore ontwikkeling praktisch dezelfde zijn als onshore ontwikkeling. En dan houdt het kostenvoordeel op. Om ook op langere termijn te blijven bestaan heeft men de afgelopen 9 jaar geïnvesteerd in tools waardoor met minder mensen meer kan worden gedaan, totaal werden hieraan 90.000 uur besteed. Lizatec werd hierbij geholpen doordat in 2002 de ICT markt wereldwijd inzakte. Veel bedrijven reorganiseerden en lieten mensen afvloeien. Lizatec heeft echter juist op dat moment geïnvesteerd in haar tools, op een moment dat de tarieven laag waren, en topklasse programmeurs ruim beschikbaar.

 

Voor hele grote projecten naar .Net lees ook de volgende oplossing: Geruisloze migratie naar .Net met Parallel Continuous Migration (PCM).

 

De voordelen van het Productivity Framework

Hieronder de voordelen van het Productivity Framework:

Lagere kosten
Er hoeft belangrijk minder geprogrammeerd te worden om een werkende applicatie te krijgen. Hierdoor zijn de kosten van ontwikkeling een factor 3 tot 5 lager dan kaal programmeren zonder Framework.

Snellere doorlooptijd
Een project dat normaal 2 jaar duurt, kan met het Framework in een half jaar worden gedaan. Dat is herhaaldelijk bewezen.Eerder opbrengsten
Het systeem is eerder klaar, dus ook de opbrengsten zijn eerder beschikbaar.

Hoge kwaliteit
Elke component is diepgaand getest, in zware 7x24 productieomgevingen. Met kritische gebruikers, die hoge eisen stelden aan performance, user interface, en stabiliteit.

Minder risico’s
De doorlooptijd is korter, de projectgroep is klein. Door het in de praktijk geteste Framework vervallen ook nog de meeste technische risico’s. Door de lagere risico’s is het ook eenvoudiger om in te schatten wanneer een project klaar is. Dit vergroot de beheersbaarheid voor het management.

Waarin zit die productiviteitsverbetering?

Een typisch project gemaakt met het Framework, heeft een doorlooptijd van 6 maanden, van start tot productie. Normaal staat hier een doorlooptijd van twee jaar voor. Waarin zit die productiviteitsverbetering?

Kant en klare functionaliteit: Het Framework bevat veel voorgeprogrammeerde componenten. Bij de start van het project is een groot deel al klaar.

Standaardisatie: Nauwlettend volgt het Framework de standaards in de markt. Er hoeft veel minder met gebruikers te worden overlegd over de ideale user interface. Gebruikers voelen zich direct thuis in de applicatie. System administrators kunnen de systemen snel installeren.

Werkend en getest: Alle voorgeprogrammeerde componenten van het Framework worden al jaren in 7x 24 productieomgevingen gebruikt. Dat deel, soms 80% van de applicatie, hoeft hierdoor niet meer geprogrammeerd en getest te worden.

Minder C#. Het grootste deel van een applicatie kan snel worden gerealiseerd. Maar elke applicatie heeft iets bijzonders. Dat kan in C#, maar de hoeveelheid programmatuur is veel kleiner.

Prettig. Ervaren programmeurs houden er niet van om telkens hetzelfde te doen, om weer het zoveelste invoerscherm te maken. De repeterende taken realiseren ze nu met het Productivity Framework. Programmeurs kunnen zich concentreren op de leuke dingen. Arbeidsmotivatie en productiviteit gaan hand in hand.

Het Framework bevat alle componenten

Het Framework bevat een groot aantal componenten, die allemaal precies op elkaar zijn afgestemd. Elk van de componenten vervult een unieke taak.

AJAX engine
Een moderne web site werkt met Ajax technologie, web sites worden hierdoor veel gebruikersvriendelijker. Er hoeft niets te worden geprogrammeerd, de engine hoeft alleen maar te worden aangeroepen.

Windows Client
Voor intern gebruik kan de windows client worden gebruikt, ideaal voor back office toepassingen, waarbij grote hoeveelheden data moeten worden beheerd.

Windows Mobile Client
De windows mobile client (PDA) is het ideale platform voor mobiele toepassingen. Compleet met caching, zodat gewoon doorgewerkt kan worden als de verbinding wegvalt.

Separate business logic
Alle business logica wordt op de applicatieserver vastgelegd. Of nu via het internet, de backoffice of een PDA wordt gewerkt, de logica is hetzelfde.

Web services out of the box
Elk scherm is ook via web service te benaderen. Uw applicatie werkt daardoor direct in een SOA omgeving. U kunt data vanuit andere applicaties toevoegen, updaten, verwijderen, filteren en uitlijsten. En daarbij zorgt het Framework ervoor dat alleen geautoriseerde applicaties toegang hebben, en dat alle integriteitcontroles worden uitgevoerd. 

Language
Het Framework is voorbereid op meerdere talen. Uw applicatie kan een gebruiker in zijn taal aanspreken, bijvoorbeeld Engels, Nederlands of Frans.

Database onafhankelijk, ANSI SQL
Het systeem werkt zowel voor Oracle als SQL Server. Alle SQL is gedefinieerd als ANSI SQL.

Document Repository
Tegenwoordig worden documenten zelden nog afgedrukt, maar moeten wel worden bewaard. Dit kan via een geïntegreerd repository, met functies als store, check out en zoeken.

Report Generator
Het systeem bevat een krachtige report generator, op basis van mail merge en Microsoft Word. Tijdens de implementatie kunnen hierdoor rapporten worden gemaakt en gewijzigd. Ook eindgebruikers kunnen hun eigen rapport sjablonen maken en aanpassen.

Details
Daarnaast bevatten de componenten nog vele details die het leven van gebruikers veraangenamen. Bijvoorbeeld dat de settings van sortering en de?  breedte van kolommen worden bewaard als een gebruiker uitlogt. Precies zoals een gebruiker gewend is in Outlook. 
Het document repository kan niet alleen de rapporten van de applicatie bevatten, maar ook alle documenten die een gebruiker hieraan wil toevoegen. Check out, Check in, categorieën worden allen ondersteund.

Probleemloos en relaxed ICT beheer

Software beheren wordt een steeds groter deel van de inspanning. Door uw .Net applicatie met deze technologie te maken, zal beheer juist minder werk kosten.Automatische installatie en upgrade
Installatie gaat automatisch, zowel van de database, server en clients. Ook latere updates worden automatisch uitgevoerd, zonder dat gebruikers iets hoeven te doen.

Performance optimalisatie
Op allerlei punten is aandacht besteed aan performance. Indexen worden bijvoorbeeld gemaakt on demand, zelden gebruikte records worden automatisch naar archief tabellen verplaatst, zodat de operationele bestanden klein en snel blijven.

Help desk service
Het systeem houdt zich zelf in de gaten, telkens als er een fout optreedt wordt dit geregistreerd, en wordt een email gestuurd naar de helpdesk.

Administratie en toegangscontrole

Het maken van goede en betrouwbare beveiliging is veel werk. Het is een vak apart om een applicatie goed af te schermen. Gebruikers hebben alleen toegang tot de functies en data waar ze recht op hebben.

Gebruikers en gebruikersgroepen. Vrije indeling van gebruikers en toewijzen aan gebruikersgroepen. Dezelfde gebruiker kan onderdeel uitmaken van verschillende groepen

Functie afscherming. Bepaalde gebruikergroepen kunnen alleen bepaalde functies uitvoeren. Dit kan per functie worden bepaald.

Data afscherming. Gebruikers kunnen alleen de data zien en wijzigen waar ze voor geautoriseerd zijn.

Logging. Telkens als een gebruiker toegang krijgt tot het systeem, wordt dit gelogd. Bijgehouden wordt wie welk record heeft aangemaakt, wie het voor de laatste keer heeft gewijzigd, en wanneer.

Algemene beveiliging. Veel aandacht is gegeven aan security en encryption, zodat de gegevens en uw applicatie niet door anderen benaderd kunnen worden.

Waarom deze .Net applicatie zo goed uitpakt

Er zijn een groot aantal redenen waarom gebruikers achteraf tevreden zijn. Ze krijgen een krachtige user interface, een snel systeem, een robuust systeem en een applicatie die overal hetzelfde reageert. Hierdoor is de inwerktijd veel korter. En gebruikers kunnen tijdens de ontwikkeling, maar ook erna, nog eenvoudig bijstellen.

Een User Interface zoals het hoort. Een behoorlijke gebruikersinterface maak je niet even. Gebruikers eisen tegenwoordig veel functionaliteit, zoals filters, zoeken en sorteren. Een user interface moet conform de laatste look en feel zijn. Het Framework bevat een kant en klare user interface, die vanzelfsprekend qua layout kleuren en stijl per klant en per applicatie kan worden aangepast.

Snelheid: Moderne database systemen kunnen veel, zijn heel snel, maar
tegelijk wordt het aantal gegevens dat tegenwoordig bijgehouden wordt ook steeds groter. Het Framework bevat maatregelen om de snelheid zo hoog mogelijk te laten zijn. Maatregelen als automatische indexering, wegzetten van weinig gebruikte gegevens naar archief tabellen, en het verwijderen van vervallen gegevens via een achtergrond proces.
Het Framework maakt optimaal gebruik van moderne Multi-core processors, door intensief gebruik van Multi-threading technologie.

Robuust: Ongeveer 80% van de code die geschreven moet worden bestaat uit foutafhandeling. De meeste programmeurs weten het wel, maar vergeten het vaak in de planning: En dit wordt dan ad-hoc toegevoegd nadat het systeem in productie is. 
Het Productivity Framework bevat vanzelfsprekend deze afhandeling,zodat alle fouten worden opgevangen, met duidelijke mededelingen voor de gebruiker.

Uniformiteit: Nadat een normale Visual Studio applicatie is gemaakt, moet er dikwijls nog veel tijd worden besteed om het overal hetzelfde te maken. Programmeur Jan heeft ergens een filter gebruikt, programmeur Piet heeft dat niet gedaan, en Klaas heeft wel een filter gebruikt, maar net iets anders. Gebruikers ergeren zich hier groen en geel aan, die willen iets hebben dat overal hetzelfde werkt. Het Framework bevat een uniforme user interface, die overal hetzelfde werkt.

Bijstellen achteraf. Met het Productivity Framework gemaakte applicaties kunnen snel worden gewijzigd. Eén van de grote problemen van gebruikers is dat ze een ontwerp vaak niet snappen, en toch gedwongen worden er mee akkoord te gaan, en later blijkt ten onrechte. Gebruikers prefereren een interactief proces, waarbij ze werkende software zien, en daar commentaar op geven. Het .Net Productivity Framework is de ideale manier om dit te realiseren: het perfecte hulpmiddel voor rapid application development.

Het leven van managers wordt makkelijker

Het .Net Productivity Framework is een ideaal hulpmiddel voor uw volgende project. Ook kunt u met het Framework vastgelopen projecten nieuw leven inblazen. Stoppen en opnieuw beginnen is immers altijd te verkiezen boven tegen beter weten doorgaan.
Zowel de verantwoording als de aansturing van uw volgende project is daardoor veel makkelijker.

Kostenbesparing is duidelijk
Aantonen dat een . Net Productivity Framework project zijn geld oplevert gaat veel eenvoudiger. De ROI van dit .Net project is factoren hoger dan van een normaal .Net project. De kosten zijn 4 keer lager, de opbrengsten komen 4 keer zo snel. Het is hierdoor eenvoudiger aan te tonen dat het zinvol is een project uit te voeren.Veel minder risico’s met deze .Net applicatie technologie
Het gebruik van het kant en klare Framework reduceert de risico’s aanzienlijk, de kans op technische risico’s is erg klein, een project is hierdoor sneller klaar.

Eenvoudige aansturing door manager
Een manager hoeft veel minder tijd te besteden om een project in goede banen te leiden. Er hoeft veel minder voorbereid te worden. Er kan immers veel sneller worden bijgesteld. De projectgroep is kleiner, kan sneller reageren, en gebruikers zien sneller resultaat.
Communicatie met tevreden gebruikers maakt het leven van managers ook behoorlijk aangenamer. En het is ook prettig dat projecten op schema zitten.

Lees ook: Hoe offshore projecten managen via CMMI kwaliteitsmanagement systeem?

Heeft u vragen over . Net Productivity Framework of interesse in een kennismaking met deze technologie dan kunt u gebruik maken van het reactieformulier of een mail sturen naar info@managementkennisbank.nl.

Artikel downloaden

Sneller en beter .Net applicaties realiseren.pdf
(Sneller en beter .Net applicaties realiseren.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina