Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: ICT Outsourcing - ICT Uitbesteden Automatisering

ICT Outsourcing- Uitbesteden Automatisering

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten, stappenplannen en praktijkcases over ict outsourcing en het uitbesteden van automatisering.

ICT uitbesteden is vanuit het oogpunt van ICT kostenreductie, centraliseren d.m.v. een shared service center en vanuit efficiency en het up-to-date houden van ICT kennis een oplossing die door veel ICT consultancy en adviesbureaus o.g.v. automatisering aangeprezen wordt. Maar waar moet u tijdens het beslissingproces om automatisering uit te besteden op focussen en welke ict toepassingen moet u outsourcen?

Systeembeheer op afstand, werkplek automatisering, database beheer uitbesteden, uitbesteden rekencentrum, migratie automatisering en het server onderhoud uitbesteden zijn praktische ICT voorbeelden die succesvol geoutsourced kunnen worden. De artikelen beschrijven het gehele proces van de ICT outsourcing beslissing (make or buy, risico analyse, business case, outsourcing contracten) tot aan het daadwerkelijk organiseren van een outsourcing implementatie (service level agreement, rfi, tpi en outsourcing continuity management).

Advies artikelen over ICT outsourcing, ICT uitbesteden of uitbesteding automatisering, zoals systeembeheer op afstand, werkplek automatisering, database beheer uitbesteden, migratie automatisering.

De outsourcing ICT checklist

Wat zijn de belangrijkste vragen bij outsourcing? Wat zijn de redenen om over te gaan tot uitbesteding van ICT? En welke problemen komt u tegen van beslissing tot uitvoering en nazorg van een outsourcing traject. Een A4 checklist met de belangrijkste aandachtspunten.


Case: Outsourcing van de uitwijkfunctie en informatiebeveiliging

Deze case beschrijft het outsourcen van de uitwijkfunctie en informatiebeveiliging. Hoe een extern vooronderzoek eruit moet zien en op welke wijze de procedures gecontroleerd moeten worden om de ICT continuïteit te waarborgen, vindt men terug in deze case.


Case: Uitbesteding van het rekencentrum

Deze case beschrijft de uitbesteding van het rekencentrum. In tegenstelling wat in acceptatienota's en evaluatieverslagen verbloemd wordt, laat hij zien dat het ontwikkelen van een Demand Organisatie noodzakelijk is als je in de nieuwe situatie de performance van de ICT voorzieningen wilt meten en sturen. Hiervoor werd een nieuw managent proces geïnitieerd en gedefinieerd, ofwel het Service Level Management. Wat dit omvat en op welke wijze dit vorm moet krijgen wordt beschreven in deze outsourcing ICT case.


Case: Migratie van beheer van vijfduizend werkplekken

Deze case beschrijft een migratieproject bij een overheidsinstelling, waarbij vijfduizend werkstations werden vervangen en het beheer werd overgedragen. Aan de orde komt de projectafbakening, de migratie effecten door generatiewisseling van ICT architectuur, de kritische succesfactoren en het plan van aanpak dat men volgde.


Mag ik me voorstellen, ik ben outsourcing manager

Outsourcing trajecten vergen een scala van specifieke management skills. Het profiel, de succesfactoren, de coach vaardigheden en de managementkwaliteit van een goede ICT en IT outsourcing manager worden uitgebreid in dit artikel beschreven, zodat u kunt beoordelen of u intern de juiste mensen heeft om het projectteam in te vullen.


Outsourcing ICT vraagt professionele projectleiding

Een outsourcing manager moet niet alleen uw eigen ICT organisatie managen en aansturen tijdens een outsourcing traject. Ook de ICT leverancier en uw eigen human resource, inkoop en facility management dient betrokken te worden bij het project. De verschillende vaardigheden die benodigd zijn om een outsourcing traject te managen komen in dit artikel aan de orde.


Lijdt uw outsourcing project ook aan slecht management?

Het is vooral de kwaliteit van het eigen management die bepaalt of een outsourcing traject slaagt of niet. Er bestaan veel misvattingen over de scope van een outsourcing traject en dit artikel bespreekt de belangrijkste fouten vanuit uw kant en de wijze waarop u verwachtingen en veranderingen kunt managen binnen outsourcing trajecten.


Aanpak: Begeleiding en management van outsourcing trajecten

Dit artikel beschrijft een uitgebreid pakket aan begeleiding en management diensten rondom outsourcing, waarbij alle stappen vanaf de eerste oriëntatie tot en met de nazorg van het gerealiseerde outsourcing project worden toegelicht.


ICT processen uitbesteden vereist een demand organisatie

Outsourcing ICT projecten worden in de praktijk vaak vanuit de visie van de ICT dienstverlener opgezet. Op zich ook niet onlogisch, want uw huidige ICT infrastructuur wordt door een externe partij overgenomen, maar de strategische consequenties en de invloed op uw overige processen ziet men veelal als bijzaak. Het organiseren van de veranderingen aan de vraagkant (uw bedrijf) en de aanbodzijde (de outsourcing leverancier) met demand management is echter een vak apart. Hoe u een demand organisatie kunt opzetten die inspeelt op de informatiebehoefte en informatievoorziening aan beide kanten beschrijft dit artikel.


Outsourcing betekent ook kostenbesparing

Vaak overweegt men outsourcing als er kosten moeten worden bespaard. Hierbij gaat het dan vaak om ICT diensten, maar ook facilitaire-, HR- en andere stafdiensten (of gedeelten daarvan) vallen binnen de scope en vereisen dezelfde aanpak. Door outsourcing kan uw bedrijf zich weer ten volle op kernactiviteiten richten, maar besparen kosten door uitbesteding vereist een overdacht beleid.


Beslissen over outsourcing

Hoe introduceert u onderwerp als outsourcing in uw organisatie? Uitbesteden van ICT en IT is een zaak van lijn en stafmanagement dat op strategisch en operationeel niveau voor aanzienlijke procesveranderingen zorgt. Dit artikel is een leidraad om doelstellingen en mogelijkheden binnen uw bedrijf helder te maken.


Uitbesteden: Make or Buy?

Kijk op een heldere, nuchtere en gefundeerde wijze naar uw ICT infrastructuur en diensten. Zorg voor bewustwording en durf kritisch te zijn. U wilt zich richten op kerncompetenties en uit onderzoek blijkt dat een interne ICT afdeling te duur en niet servicegericht is. Herkent u dit en wilt u er daadwerkelijk iets aan doen?


Outsourcing ICT: wat, waarom, aan wie en hoe?

Outsourcing is vooral een bedrijfskundig vraagstuk en moet daarom niet alleen in een ICT context worden geplaatst. De overwegingen en de speerpunten van een outsourcing ICT project worden beschreven.


Outsourcing ICT: meer controle, minder zorgen, mits…

Met outsourcing van ICT is het mogelijk om meer grip te krijgen op de kwaliteit, continuïteit en kosten van uw IT. Echter uitbesteding van ICT vereist een projectmatige aanpak die vaak onderschat wordt. In dit artikel kunt u een aantal voorwaarden lezen die de basis vormen voor een geslaagd uitbesteding traject.