Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan

Inhoudsopgave:

 1. Voordelen en nadelen ifrs risicobeheersing met ifrs rapidscan voor mkb plus 
 2. Werking rapidscan: kengetallen, budgettering …? 
 3. Risico inventarisatie van ifrs conversie met rapid scan 
 4. Kennis en ervaring moeten gekoppeld worden aan intuïtie en creativiteit bij de ifrs conversie
   

Voordelen en nadelen IFRS risicobeheersing met IFRS rapidscan voor MKB plus

Voor beursgenoteerde ondernemingen is de invoering van de International Financial Reporting Standards (IFRS) een actueel gegeven. Ook grotere MKB bedrijven met een vooruitziende blik zetten IFRS op de agenda om de invoering voor te bereiden. Het proces is in gang gezet.

In veruit de meeste gevallen zorgt de eigen accountant voor de eerste kennismaking met IFRS en adviseert hij u over de wel of niet te nemen stappen om tot een goedgekeurde jaarrekening te komen. Des te meer u zich echter in de materie verdiept, des te duidelijker het wordt dat het niet alleen om een jaarrekening gaat. Het realiseren van een corporate governance beleid en een wijziging in uw kredietwaardigheid blijken onderliggende factoren te zijn en velen vragen zich af:

 • Welke aanpak is voor mijn organisatie de juiste en welke zekerheden heb ik hierover?
 • Hoe pak ik dit aan?
 • Wat betekent IFRS voor onze business? 
 • Wat kost de invoering? Wie kan mij hierbij helpen? 
 • Kan ik het zelf?

Zie ook: Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten.

Voordat u zich echter in een project stort, zou het handiger zijn om de consequenties voor uw bedrijf helder in kaart te krijgen. In dit artikel wordt een IFRS diagnosescan beschreven, genaamd RapidScan, waarmee u snel en efficiënt inzicht kunt hebben in de consequenties van IFRS voor uw onderneming. De werkwijze wordt grotendeels door uw medewerkers uitgevoerd en adequaat waar nodig door vakspecialisten begeleid. Hierdoor wordt een kosten- en kenniseffectieve werkwijze optimaal gewaarborgd. Uw mensen diagnosticeren in samenwerking met financiële coaches de IFRS conversie, de Rapidscan ondersteunt het proces.

Werking Rapid scan: kengetallen, budgettering …?

De Rapidscan is een questionnaire waarin alle relevante vragen van een IFRS conversie zijn bijeengebracht tot in het kleinste detail. Niets wordt overgeslagen. Na beantwoording van alle voor u relevante vragen bent u er zeker van aan welke regels uw onderneming moet voldoen. Maar er is meer. Een aantal IFRS specialisten hebben in de Rapidscan niet alleen hun kennis en kunde bijeengebracht, maar zij gebruiken deze tool ook voor de verdieping en versnelling van het gehele project.

Gevolgen IFRS in een handomdraai laten zien

Voor de verkenning van de afwijkingen tussen uw huidige financiële verslaglegging en die van IFRS wordt aan de hand van uw jaarrekening een selectie van alle relevante onderwerpen gemaakt. Aan de hand van deze scooping stelt de Rapidscan een geïndividualiseerde vragenlijst samen.
Deze verkorte vragenlijst kan vervolgens binnen enkele dagen worden beantwoord en verschaft u in een handomdraai inzicht in alle verschillen tussen de huidige regelgeving en die van IFRS. Deze in kaart gebrachte verschillen dienen gemuteerd te worden bij een conversieproject.

De Rapidscan faciliteert de samenwerking

Aan elke vraag in de verkorte vragenlijst kunnen ter verduidelijking commentaren worden toegevoegd. Een dergelijk commentaar kan een vraag betreffen, een actiepunt zijn of een aanbeveling. De vragenlijst kan uit de Rapidscan naar een Word document worden geëxporteerd, waarna dit Word document wordt gedistribueerd aan die personen die medewerking verlenen aan het conversieproject. Na beantwoording of aanvulling van een vraag, kan het Word document wederom worden geïmporteerd in de Rapidscan. Op deze wijze worden de vragen snel afgewerkt en kunnen alle betrokkenen tijd en plaatsonafhankelijk medewerking verlenen aan het conversieproject. 

Financiële rapportage en monitor functie Rapidscan bij IFRS

De door de Rapidscan geïdentificeerde relevante vragen kunnen op vele manieren worden geselecteerd, herrangschikt, gedistribueerd, geraadpleegd en gerapporteerd. Deze flexibele werkwijze komt vooral van pas als er sprake is van meerdere te consolideren ondernemingen.

De Rapidscan kan vragenlijsten per dochteronderneming produceren, exporteren en na afwikkeling weer importeren. De vragenlijsten worden vervolgens geconsolideerd om te worden vergeleken, afgestemd en gesynchroniseerd. Des te complexer het bedrijf des groter is de tijdwinst door gebruik van de Rapidscan.

De vele acties en vragenlijsten die gesynchroniseerd moeten worden in de Rapidscan worden door de monitor functie van het programma ondersteund en gefaciliteerd. Na het samenvoegen van alle gegevens kunt u een adequate rapportage verwachten die zowel in complete vorm als afzonderlijk per functioneel gebied kan worden gedistribueerd.

IFRS vraagbaak, studie, onderzoek en nog veel meer.

De Rapidscan voorziet ook in de behoefte aan studie en onderzoek en is de vraagbaak van de IFRS regelgeving. De database met de vragen en de uitgebreide functionaliteit maken van de Rapidscan in de praktijk een onderscheidend en onmisbaar stuk gereedschap.

Gedegen risico analyse na inventarisatie IFRS implicaties in diagnosefase zorgt ervoor dat u een onderbouwde beslissing kunt nemen of IFRS voor uw bedrijf waarde toevoegt

Aan de hand van de inventarisatie van alle IFRS implicaties in de diagnosefase wordt er een rapport samengesteld met een impactanalyse van de gevolgen die IFRS op uw business heeft. De te behandelen onderwerpen van dit rapport staan in de grijze balken van onderstaand model.

 

De impactanalyse geeft u al het inzicht en de vereiste informatie om tot een afgewogen oordeel te komen over de uit te voeren implementatie. De grijze balken boven de vijf fasen geven tevens de aandachtspunten weer die onder de verantwoordelijkheid van uw (interne of externe) IFRS programma manager vallen.

Risico inventarisatie van IFRS conversie met Rapidscan

Een gedetailleerd praktijkvoorbeeld van een uitgevoerde IFRS conversie kunt u lezen in onze case studie; Case: IFRS praktijkvoorbeeld van conversie en implementatie. Hieronder volgt een korte samenvatting van de impact analyse:

De cliënt verstrekte vooraf zijn gepubliceerde jaarrekening plus de documentatie en toelichting op de toegepaste waarderingsgrondslagen. Aan de hand hiervan werd de scooping van de Rapidscan bepaald. Dat wil zeggen, welke onderwerpen zijn relevant voor IFRS. Het programma stelde vervolgens aan de hand van de scooping een verkorte vragenlijst samen. Deze vragenlijst werd integraal doorlopen ter voorbereiding op de diagnose bij de cliënt.

Gedurende drie sessie werd in samenwerking met respectievelijk de CFO, de controller en het hoofd van de administratie de vragenlijsten afgewerkt. Elke sessie duurde circa een halve dag. Na beantwoording van alle vragen konden de antwoorden verdeeld worden in:
•  Ja, of niet van toepassing - dat wil zeggen geen impact en
•  Nee, dat wil zeggen heeft wel impact.

Gedurende nogmaals een drietal sessies voor gesprekken met diverse deskundigen uit de organisatie werd de impact per vraag op de interne processen en systemen in kaart gebracht.

De impactanalyse werd afgesloten met een beoordeling en rapportage over de gevonden punten. De rapportage betrof enerzijds een detail rapportage, zijnde een uitdraai uit de Rapidscan van alle beantwoorde vragen met een toelichting. Bovendien werd een management samenvatting gerapporteerd over de impact van IFRS op de organisatie en het bedrijfsbeleid.

Kennis en ervaring moeten gekoppeld worden aan intuïtie en creativiteit bij de IFRS conversie

Met behulp van de Rapidscan kan Independent Financial Reporting Sparringpartners samen met u de impact die IFRS op uw organisatie zal hebben in een handomdraai verkennen en diagnosticeren.

Op deze wijze heeft u:

 • Meer zekerheid bij de invoering van IFRS door ondersteuning bij:
  o de juiste communicatie met alle stakeholders.
  o de inschattingen van de impact van IFRS op uw business.
  o de gerichte inzet van kennis, tooling en methoden.
 • Minder inspanningen voor uw organisatie. Door ervaring met soortgelijke projecten en de inzet van beproefde tooling en methoden hoeft de invoering van IFRS niet meer tijd en energie te kosten dan strikt noodzakelijk.
 • Minder kosten omdat u grotendeels zelf de conversie uitvoert. U maakt gebruikt van gedegen ervaring, aanpak en tooling. Hierdoor kiest u een  effectieve en betrouwbare aanpak.

Voor meer informatie of vragen kunt u gebruik maken van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan.pdf
(Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina