Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Hypotheek offerte wegwijzer: van hypotheekofferte aanvragen tot aan passeren hypotheekakte

Inhoudsopgave:

 1. Wegwijzer stap 4: hypotheek offerte aanvragen, beoordelen, ondertekenen en passeren bij de notaris
 2. Aandachtspunten bij hypotheek offerte tekenen
 3. Taxatie woning bij ondertekening hypotheek offerte
 4. Medische keuring bij levensverzekering hypotheek
 5. Overige documenten na ondertekening hypotheekofferte
 6. Overdracht van eigendomsakte en passeren hypotheekakte bij notaris
 7. Goedkope online hypotheek offerte aanvragen
   

 

Wegwijzer stap 4: Hypotheek offerte aanvragen, beoordelen, ondertekenen en passeren bij de notaris

Tussen het aanvragen van een hypotheekofferte en het moment dat u de hypotheekakte en eigendomsakte tekent bij de notaris zit vaak een langere periode. Na het tekenen van het koopcontract moet u immers op uw gemak de financiering voor uw woning kunnen regelen. De komende 30 jaar zit u vast aan uw hypotheek en een goede en objectieve voorlichting is dan wel gewenst.

 

In de voorgaande artikelen zijn alle hypotheek vormen, voorwaarden en hypotheek vergelijking mogelijkheden opgesomd, zodat dit artikel zich zal focussen op de valkuilen van een hypotheekofferte en alle benodigde documenten. Hierbij zijn de volgende vragen van belang:

 • Heeft u voordat u de hypotheek offerte tekent inzicht in de geldigheidsduur, kosten van verlengen & annuleren?
 • Tegen welk rentepercentage wordt uw hypotheekrente vastgezet bij het passeren van de hypotheekakte?
 • Weet u welke kosten er verbonden zijn aan uw levensverzekering hypotheek? En of een medische keuring verplicht is?
 • Hoe vindt de taxatie van uw woning plaats?
 • Welke notaris kiest u en heeft u inzichtelijk wat de totale notaris kosten bij overdracht van de hypotheekakte en eigendomsakte zullen bedragen?
   
Dit artikel beschrijft de valkuilen van een hypotheekofferte en alle benodigde documenten en stappen die u na het tekenen van de hypotheek offerte en het passeren van de hypotheekakte bij de notaris moet uitvoeren. Met name bij de taxatie van uw woning en de keuze van een notaris kunt u uzelf online oriënteren en aardig wat kosten besparen…

 

Aandachtspunten bij hypotheek offerte tekenen

Voordat u na aankoop van uw huis een hypotheekofferte tekent is het van belang (naast het vergelijken van de verschillende hypotheken van hypotheek verstrekkers, zie hypotheek wegwijzer stap 3: Hypotheek advies wegwijzer: Hypotheken vergelijken op voorwaarden, hypotheekrente en prijs?) dat u de volgende aandachtspunten bekijkt:

• Offerte geldigheidsduur
• Mogelijkheid tot het verlengen van de offerte
• Kosten van annulering
• Dal, dag of offerterente bij het passeren van de akte

Hypotheekofferte geldigheidsduur na aankoop huis

Indien u een hypotheekofferte aanvraagt is deze gemiddeld 10 werkdagen geldig. Zijn de 10 werkdagen verstreken dan vervalt de offerte en kunt u geen aanspraak meer maken op de voorwaarden en het rentepercentage.

Bij de meeste mensen lukt het niet om binnen 10 werkdagen alle hypotheekoffertes te vergelijken en een keuze te maken. Vaak gaat er een periode van 2 maanden overheen voordat u aan alle vereisten (zie hieronder) voldoet, maar in die periode kan de hypotheekrente wel stijgen. Om ervoor te zorgen dat u niet een hogere hypotheekrente betaalt moet u de hypotheek offerte getekend retourneren aan de hypotheek verstrekker. Een getekende hypotheek offerte is 3 tot 4 maanden geldig en sluit uit dat u een hogere hypotheekrente moet betalen.

Kosten van annulering en mogelijkheid tot het verlengen hypotheekofferte

Er zit echter wel een maar aan het verhaal, want elke hypotheek verstrekker hanteert andere voorwaarden bij annulering. In de praktijk (en zeker bij nieuwbouw) duurt het meestal meer dan 4 maanden voordat de gehele financiering rond is en de hypotheek en eigendomsakte passeert bij de notaris. Dit betekent dat u de hypotheekofferte voor een aantal maanden moet verlengen, waarbij de kosten tussen de 0 en 0,25% van de totale hypotheeksom bedragen. Deze kosten zijn wel fiscaal aftrekbaar, maar u moet hier wel rekening mee houden. Vaak is dit ook een stok achter de deur om het financieringsproces te versnellen.

Kosten annulering na verlenging hypotheek offerte kunnen flink oplopen!

Wilt u meerdere hypotheekoffertes ondertekend retourneren (vaak wel raadzaam om een goede keuze te maken), kijk dan ook altijd naar de kosten van annulering. Sommige hypotheekverstrekkers rekenen na een verlenging van de offerte geldigheidsduur een annuleringsfee die kan oplopen tot 1% van het totale hypotheekofferte bedrag.

Stel u ondertekend 2 hypotheekoffertes met een hypotheeksom van €200.000,- tegen een 4% rente, waarbij de offerte geldigheidsduur 3 maanden bedraagt. Tijdens de periode stijgt de rente naar 4,25% en tussen het tekenen van de offerte en het passeren van de eigendomsakte bij de notaris zit 5 maanden.

Bij offerte A worden er geen kosten berekend bij verlening na deze 3 maanden, maar betaalt u bij annulering 1% kosten. Bij offerte B zijn de kosten voor het verlengen per maand 0,25% bij een gestegen rente en betaalt u geen annuleringskosten.

Indien u kiest voor offerte A en B annuleert betaalt u voor de 2 maanden verlening € 1000,- (0,25% x € 200.000,- x 2 maanden).

Indien u kiest voor offerte B en A annuleert betaalt u voor de 2 maanden verlening niets, maar betaalt u voor de annulering € 2000,- en dat is 1% x € 200.000,-.

Bekijk dus van tevoren altijd de verleningvoorwaarden en de annuleringskosten.

 

Dalrente, dagrente of offerterente bij passeren van de hypotheekakte

 

Laatste aandachtspunt bij een hypotheek offerte is het rentepercentage dat wordt gehanteerd bij het passeren van de hypotheekakte. Zoals hierboven beschreven kunt u uzelf tegen een rentestijging indekken door de hypotheek offerte te tekenen.

Om te profiteren van een rentedaling is het van belang om te achterhalen welk soort rente de hypotheek verstrekker hanteert bij het passeren van de akte. Er zijn drie vormen:

 • Offerterente; dit is de rente die in de offerte wordt vastgelegd. Indien blijkt dat bij het passeren van de akte de rente is gedaald, wordt toch de offerterente aangehouden als rentepercentage voor uw rentevaste periode.
 • Dagrente; bij het passeren van de akte kunt u dan kiezen tussen de offerterente of de dagrente (rente die op die dag geldt).
 • Dalrente; u krijgt dan de laagste rente die er is geweest tussen de offertedatum en het passeren van de akte. Dit is de meest gunstige vorm, maar vaak betaalt u hier ook meer premie voor. 

Taxatie woning bij ondertekening hypotheek offerte

Op het moment dat u daadwerkelijk een hypotheek offerte ondertekent zal er een taxatierapport moeten komen waarin een onafhankelijk erkend taxateur de waarde van de door u te kopen woning taxeert en terugkoppelt met uw hypotheek verstrekker.

De kosten hiervoor variëren van € 300,- tot 1200,- en via internet of uw hypotheek verstrekker kunt u vaak een erkend taxateur achterhalen (zie ook de hypotheek.pagina.nl).

Medische keuring bij levensverzekering hypotheek

Indien u uw hypotheek combineert met een levensverzekering (uitkering aan het einde van de hypotheek of tussentijds bij overlijden LET OP DE VOORWAARDEN OF DIT ZO IS), dan wordt de verzekeringspremie gebaseerd op uw leeftijd en gezondheid op het moment van tekenen.

De verzekeraar zal bij een verzekerd bedrag onder de € 160.000,- een standaard Gezondheidsverklaring formulier gebruiken. Indien u meer dan €160.000,- verzekerd dan zal u een medische keuring moeten ondergaan. U wordt dan door een onafhankelijke arts gekeurd, die zijn bevindingen zal doorgeven aan de verzekeraar. Na goedkeuring zal de verzekeraar een medische acceptatie afgeven.

Overige documenten na ondertekening hypotheekofferte

Daarnaast zult u alle andere benodigde documenten moeten aanleveren (afhankelijk van uw hypotheekvorm, leeftijd en dienstverband) bij uw hypotheek verstrekker, zoals bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, saldo overzicht van lopende schulden, legitimatiebewijs, etc.

Na het tekenen van de hypotheekofferte krijgt u vaak van uw hypotheek verstrekker een overzicht van alle relevante documenten (incl. uitleg), zodat u precies weet wat u moet aanleveren.

Voordelen bij online hypotheek offerte

Een voordeel van een online hypotheek offerte is dat u uw dossier digitaal kunt bekijken en de hoeveelheid documenten wordt beperkt tot het noodzakelijke. Dit kost u minder tijd en moeite. 

Overdracht van eigendomsakte en passeren hypotheekakte bij Notaris

Na een positieve verificatie van alle relevante documenten door de hypotheek verstrekker, zal deze een akkoord geven voor uw hypotheeklening. Op dat moment kunt u een afspraak maken met een notaris om de hypotheekakte en de eigendoms- of transportakte te tekenen. In de keuze van een notaris bent u overigens geheel vrij. De notaristarieven zijn onderhandelbaar en u kunt de meest geschikte kantoren bij u in de buurt vinden op notarissen.pagina.nl.

Lees de concept akte hypotheek goed door!

Na uw keuze zal de notaris aan de hand van de koop- of aannemingsovereenkomst de eigendomsakte opstellen en enkele dagen voor de overdracht u een conceptakte toesturen. Ditzelfde geldt voor de hypotheekakte. Lees beide aktes aandachtig door en laat eventueel een externe expert er naar kijken, zodat u zeker weet dat alle voorwaarden goed zijn vermeld. Lees ook hypotheek wegwijzer stap 2: Hypotheekvormen wegwijzer: Welk risico bij spaar, belegging of aflossingsvrije hypotheek?

Geheel ander hypotheekbedrag bij betalingsproblemen

Ter achtergrondinformatie: op de hypotheekakte zult u twee bedragen aantreffen. Eén hypotheekbedrag dat u heeft aangevraagd en één hypotheekbedrag dat 25 – 40% hoger is. Dit hogere hypotheekbedrag is in beginsel niet van toepassing op u, maar geeft de hypotheekverstrekker de mogelijkheid bij betalingsproblemen naast het hypotheekbedrag ook aanvullende kosten op u te verhalen. Indien u altijd op tijd uw hypotheek betaalt zult u van deze opslag nooit iets merken, maar op het moment dat niet meer uw hypotheek kunt betalen dan zal de hypotheek verstrekker deze kosten (aanmaningen en rente over het te laat of niet voldoen van uw hypotheek) op u terugvorderen. Dit betekent dat deze kosten bij uw totale hypotheeksom komen.

Na controle van de aktes moet u bij de notaris de hypotheekakte en de eigendoms- of transportakte tekenen en bent u officieel eigenaar van uw nieuwe woning. Gefeliciteerd!

Globaal overzicht van aanvullende en totale notaris kosten bij hypotheek overdracht

Het gaat te ver om een voorbeeld hypotheek of eigendomsakte te laten zien, (op te vragen via het reactieformulier) maar om u een idee te geven hoe een eindafrekening eruit ziet, wat u aan aanvullende notaris kosten kunt verwachten en welke bedragen u kunt aftrekken op uw belastingaangifte (gemarkeerd met een *) volgt hieronder een afrekening van de notaris.

 

  

 

Figuur. Globaal overzicht van aanvullende notaris kosten bij hypotheek

U heeft in dit geval dus nog € 200.000,-  -/-  €215.691,- = € 4309,- over (mits er geen roerende goederen zijn overgenomen en er geen verrekening plaatsvond). Indien de eindafrekening uw hypotheek overschrijdt, zult u het verschil met eigen geld moeten financieren. Maak voordat u naar de notaris gaat dus altijd eerst zelf de berekening van de kosten!

Goedkope online hypotheek offerte aanvragen

Voor iedereen die (online) advies zoekt over een nieuw huis en bijbehorende financiering en goedkope hypotheek offerte, is het lastig om een inschatting te maken van alle ‘aandachtspunten’ waar u rekening mee moet houden. Dit laatste artikel van de reeks uit vier beschrijft de stappen om een hypotheek offerte te af te sluiten en geeft u inzicht in de verdere afwikkeling na het tekenen van de hypotheek offerte.

Hypotheekoffertes beoordelen en de beste kiezen

Zorg er altijd voor dat u de hypotheekoffertes van de verschillende hypotheek verstrekkers baseert op dezelfde uitgangspunten (inkomen, looptijd rente, hypotheekvorm(en), etc.). Alleen dan kunt u op grond van goede beoordeling komen tot de juiste handelswijze.

Wij beseffen dat de aandachtspunten bij een starters hypotheek, nieuwbouw of verbouw hypotheek op andere vlakken liggen dan bij het oversluiten van uw hypotheek, krediethypotheek of een pensioen hypotheek.
 
Om hier op in te spelen hebben we een aantal checklisten samengesteld, waarin de belangrijkste overwegingen staan vermeld om uw maandlasten zo reëel mogelijk laag te houden en risico’s in de toekomst te beperken.

Hieronder volgt een overzicht van checklijsten, die u helpen bij uw specifieke situatie:

• Checklist bij oversluiten hypotheek
• Checklist bij pensioen of opeet hypotheek

TIP: Laat u door verschillende hypotheek verstrekkers voorlichten over hypotheekvormen en het kostenplaatje over de totale looptijd en ga vervolgens zelf rondkijken op internet. Vaak kunt u besparen op de taxatiekosten, afsluitprovisie en de notariskosten, waarbij het voordeel op kan lopen tot € 5000,-. Met een middag goed voorbereid rond surfen op het internet aan de hand van de door u opgestelde criteria, kunt u dus heel wat besparen.

 

Heeft u een andere vraag o.g.v. hypotheek offertes, stel uw vraag dan gerust via ons reactieformulier.

 

Artikel downloaden

Hypotheek offerte wegwijzer.pdf
(Hypotheek offerte wegwijzer.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina