Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Welk advies bij reorganiseren en begeleiding reorganisatie?

Inhoudsopgave:

 1. Hulp bij reorganisatie ontslag
 2. Beoordeling noodzaak tot reorganisatie advies
 3. Strategische analyse reorganiseren is continue proces
   

Hulp bij reorganisatie ontslag

U kunt veel verschillende aanleidingen hebben waardoor u gaat nadenken over hulp bij het doorvoeren van reorganisatie en ontslag. Lees ook het artikel: Risico inventarisatie evaluatie voor advies of hulp bij reorganiseren.

Om enkele aanleidingen voor reorganisatie te noemen:

Financieel van aard

 • Lagere winsten c.q. het optreden van verlies
 • Negatieve kasstromen
 • Waarmee wordt echt geld verdiend?
 • Verslechtering werkkapitaal en liquiditeitsspanning
 • Dalende omzetten en/of marges
 • Stijging productiekosten of materiaalkosten

Logistiek van aard

 • Stijgende voorraadniveaus
 • Dalende omloopsnelheden
 • Er wordt vaak mis gegrepen in de voorraad (voorraad ligt niet op verwachte locaties)
 • Er zijn veel voorraadcorrecties n.a.v. inventarisaties
 • Geen grip op de goederenstroom
 • Onvoldoende inzicht in materiaalbehoefte
 • Afgegeven levertijden worden niet gehaald

Informatievoorziening, automatisering

 • Ondernemer krijgt niet de gewenste (management)informatie
 • Informatiesysteem kan niet voorzien in gewenste bestuurlijke en operationele informatiebehoeften

Commercieel van aard

 • Concurrentie wordt heviger en biedt goedkoper aan
 • Klachten van afnemers nemen toe
 • Omzetten dalen
 • Marges dalen
 • Levertijden worden niet gehaald
 • Producten voldoen niet aan de afgesproken kwaliteit

Productie

 • Grondstoffen zijn niet tijdig aanwezig bij de productie-afdeling
 • Productiekosten stijgen
 • Productiviteit van de productiefaciliteit daalt
 • Kwaliteit van de producten voldoet niet aan specificaties

Personeel

 • Verhouding direct/indirect personeel ontwikkelt zich ongunstig
 • Er is onrust onder het personeel
 • Groot personeelsverloop
 • Hoog ziekteverzuim
 • Slechte interne communicatie

Vaak is sprake van een combinatie van verschillende probleemsignalen.

Reorganisatie is gestructureerd problemen analyseren

Ondernemers hebben het druk; zeker wanneer allerlei probleemsignalen op je af komen die wijzen op reorganisatie. Ze nemen niet de tijd en de rust om op een gestructureerde manier de problemen te analyseren en te onderzoeken of tussen op het eerste gezicht verschillende problemen misschien een verband bestaat.

Kies op tijd begeleiding bij reorganiseren !

Een structurele analyse en aanpak van problemen is goed en kies op tijd begeleiding bij reorganiseren. Beter nog is dat u nadenkt over de toekomst wanneer u nog niet met problemen geconfronteerd wordt: Breng samen met een ervaren adviseur in kaart wat u wilt met uw bedrijf, welke processen zijn momenteel essentieel voor uw bedrijf, welke risico’s bedreigen deze processen en hoe kunt u deze risico’s wegnemen.

Kortom, het is tijd voor een grondige analyse, te beginnen bij de vraag wat u zelf wilt!

Beoordeling noodzaak tot reorganisatie advies

Om op een gestructureerde manier uw eigen plannen en uw bedrijf tegen het licht te houden stelt u zichzelf de volgende vragen bij beoordeling noodzaak tot reorganisatie advies:

1. Wat wilt u? Doel en strategie
2. Wat kan uw bedrijf? Externe en interne analyse (SWOT-analyse, omgevingsanalyse) 
3. Wat gaat u doen met uw bedrijf?  Marketing-, productie-, inkoop-, verkoop-, investerings-, en financieringsplannen met bijbehorende prognoses


Vraag 1. Wat wilt u als ondernemer?

Welke toekomstplannen heeft u voor zichzelf als ondernemer? Een belangrijke factor hierbij zal zijn uw persoonlijke situatie. Twee voorbeelden:

U bent 55 jaar en u heeft geen opvolging binnen de familie. Verkoop van het bedrijf over een beperkt aantal jaren zal een realistische optie. Wanneer uw toekomstverwachting er zo uit ziet, heeft dit gevolgen voor de manier waarop u naar uw bedrijf kijkt en de investeringen die u (eventueel vanuit privé vermogen) nog in het bedrijf wilt stoppen. Lees ook het artikel: Bedrijfsrisico en pensioen DGA veiligstellen met financiële planning.

U bent 35 jaar en u loopt na een eerste groeifase tegen problemen aan. Deze problemen zijn waarschijnlijk heel normaal voor een bedrijf dat moet doorgroeien, maar ze moeten wel overwonnen worden. Uw bedrijf is uw kindje, en opgeven is er niet bij!

Vraag 2.  SWOT: wat kan uw bedrijf?

In welke situatie bevindt uw bedrijf zich? Een grondige interne en externe analyse maakt duidelijk waar de onderneming zich bevindt en waar zij naar toe moet. Voorbeelden van analyses zijn:

 • Marktanalyse: Wat zijn technische of bedrijfseconomische ontwikkeling op de markt?
 • Omgevingsanalyse: Wie zijn uw concurrenten en hoe reageren zij op veranderingen in de markt?
 • Productanalyse: Welke producten zijn hardlopers en leveren winst op. Welke producten lopen slecht? Kunt u zonder deze producten?
 • Klantenanalyse: Wie zijn uw belangrijke klanten waaraan u geld verdient? Dit zijn niet altijd de klanten die het hardst roepen.
 • Leveranciersanalyse: Welke leveranciers zijn essentieel voor uw bedrijf? Kunt u op ze rekenen? Komen zij hun afspraken na? Wellicht tijd om een andere leverancier te kiezen of zelf de productie (van onderdelen) ter hand te nemen.
 • Kwalitatieve analyse van medewerkers: Met welke medewerkers kunt u “de oorlog winnen”? Van welke medewerkers kunt u beter afscheid nemen? Lees ook het artikel: Advies ontslag procedure personeel bij reorganisatie of bedrijfsbeëindiging.

Vraag 3. Wat gaat u doen met uw bedrijf ?

De manier waarop de problemen overwonnen kunnen worden, hangt in belangrijke mate af van de aard en omvang van uw bedrijf, en de toestand waarin het zich nu bevindt:

1. Stel een “business case” op, waar de uitkomsten van de analyse in verwerkt zijn. In het ondernemingsplan moeten zaken aan de orde komen als:

 • een beschrijving van de geherstructureerde onderneming;
 • een beschrijving van de producten of diensten;
 • een beschrijving van het management en medewerkers;
 • een analyse van de markt en de positie van de onderneming daarop;
 • verwachtingen ten aanzien van omzetontwikkeling, resultaten en liquiditeitsbehoefte;
 • een cash flow prognose.

2. Hoe is de liquiditeitspositie van het bedrijf: Is er geld om investeringen te doen? Kan aanvullende financiering aangetrokken worden? Overleg met de bank zal nodig zijn.

3. Is er geld om mensen te laten afvloeien? Ontslag van mensen gaat in eerste instantie gepaard met vaak hoge kosten. Ontslag van mensen betekent niet automatisch dat de jonge enthousiaste medewerkers moeten vertrekken terwijl u met de ouderen blijft zitten (op basis van anciënniteit). Laat u daarom bijstaan door ervaren adviseurs. Overleg ook tijdig met de ondernemingsraad en vakbond.

4. Soms is het beter surseance van betaling aan te vragen, eventueel gevolgd door een faillissement en doorstart. Laat u bij de voorbereiding hiervan goed begeleiden door adviseurs die vaker met dit bijltje hebben gehakt. Lees ook het artikel: Advies surséance van betalen en dreigend faillissement.

5. Wanneer een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of doorstart onderzocht gaat worden, zorg er dan voor dat uw privé vermogen risico loopt. Stel uw ondernemerspensioen veilig. Vraag tijdig voldoende zekerheden voor eventuele vorderingen op uw bedrijf. Hoe eerder u dit doet, des te beter.

Strategische analyse reorganiseren is continue proces

Het doen van een strategische analyse reorganiseren, te beginnen bij u zelf, is een continue proces dat blijvende aandacht verdient. 

Stel uzelf daarom regelmatig de volgende vraag:
- Wat wil ik en waar wil ik naar toe?
- Wat zijn de verwachtingen voor mijn bedrijf? Ga ik op deze manier mijn doel bereiken?
- Welke maatregelen moet ik nemen om mijn doel wel te bereiken?

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een klankbordgesprek met onafhankelijke financiële specialisten voor deskundig advies of begeleiding, maakt u dan gebruik van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Welk advies bij reorganiseren en begeleiding reorganisatie.pdf
(Welk advies bij reorganiseren en begeleiding reorganisatie.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina