Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Supply chain management strategie niet alleen richten op lage kosten

Inhoudsopgave:

 1. Waarom overgaan op ketenintegratie, ook als mkb?? 
 2. Interne kostenbesparing als oplossing?? 
 3. Onderken de verschillende belangen in de keten? 
 4. Helder zijn over bottlenecks bij scm om uw klanten en leveranciers te overtuigen? 
 5. ICT het middel, ketenintegratie het (strategisch) doel
 6. Segmenteer en gebruik praktijkvoorbeelden? 
 7. Extra workload moet duidelijk en lonend zijn
   

Waarom overgaan op ketenintegratie, ook als MKB?

Hoe dichter bij het vuur, hoe meer er te halen is. Dit geldt vaak voor grote multinationals en overheden die zelf de markt kunnen dicteren en via het informele circuit de deals sluiten. Het overgrote deel van het midden- en kleinbedrijf is echter afhankelijk van zijn leveranciers en klanten. Lees het artikel: Aanpak administratieve achterstanden energiebedrijven om te achterhalen hoe energiebedrijven van hun zwakte een sterkte kunnen maken.

Situaties kunnen snel veranderen. Doordat bestedingen ineens minder zijn, investeringen worden uitgesteld of gespreid en ook branchevreemde partijen ineens aanschuiven wordt de taart kleiner en de hoeveelheid geïnteresseerden groter. De marge wordt dus kleiner en de partijen die in het midden of aan het begin van de keten zitten, staan het meest onder druk. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat eindklanten meer macht krijgen en steeds betere prijs/kwaliteit verhoudingen eisen.

Klanttevredenheid en toegevoegde waarde leveren ondanks krimpende marges

Een onzekere markt en toenemende concurrentie dwingt bedrijven tot het nemen van maatregelen, zeker als het ook om klanttevredenheid gaat. Managers worden gedwongen om vast te stellen waarin en wanneer ze wel of niet moeten investeren. Gokken zonder de situatie goed in kaart te brengen en in te schatten welke ICT/internet oplossingen toegevoegde waarde hebben, zal leiden tot immense verliezen die het einde voor het bedrijf kunnen betekenen. Het is dus noodzakelijk om, ook als MKB, aantrekkelijk te blijven voor klanten en ondanks alle eisen en krimpende marges te zorgen dat de toegevoegde waarde behouden blijft. Lees ook het artikel: Klantenbinding: Tegen lage kosten en klantgericht een win win situatie creëren.

Interne kostenbesparing als oplossing?

Wanneer concurreren op prijs, beschikbaarheid van voorraad, assemblage, engineeringoplossingen of het uitknijpen van leveranciers niet meer leidt tot voldoende resultaat, zal er iets moeten gebeuren.

Vaak is het een logische stap om binnen de interne processen op zoek te gaan naar kostenvoordelen. Bij het bestuderen van de stroom van informatie en producten binnen een organisatie komen er altijd wel enkele knelpunten naar voren:

 • Dezelfde informatie over bestellingen, orders, productie en project voortgang, etc. wordt op verschillende plaatsen vastgelegd en is niet gekoppeld.
 • Productinformatie en bijbehorende tekeningen, certificaten, etc. worden in diverse databases bijgehouden en zijn niet gestandaardiseerd en uniform gerangschikt.? 
 • Klant-, levering- en marktinformatie worden in diverse databases opgeslagen en is niet gekoppeld aan bestelinformatie.

Kostenvoordelen en afhankelijkheid van externe partijen

Het probleem bij het aanpakken van deze mogelijke kostenbesparingen is, dat je altijd afhankelijk bent van externe partijen ook al heb je de informatie- en processtromen binnen je organisatie nog zo goed geregeld. Losstaand van het feit dat je heel veel geld en tijd kwijt bent om software af te stemmen op je processen en het bekende probleem dat we hebben met softwareleveranciers is, dat alles kan maar de functionaliteit vaak niet goed is afgestemd. Je ontkomt er niet aan om je leveranciers en klanten ook te betrekken bij dit proces.
Zo leidt een volledig geïntegreerd bestelsysteem alleen maar tot extra handelingen op het moment dat leveranciers geen elektronische informatie vrijgeven over de voortgang van de order. Dit is ook het geval als klanten die de mogelijkheid hebben om elektronisch te bestellen, gewoonweg geen gebruik hiervan maken, omdat faxen of bellen vertrouwd is en de toegevoegde waarde niet direct inzichtelijk is.

Onderken de verschillende belangen in de keten

Integratie is dus noodzakelijk. Maar hoe doe je dit zonder dat je de problemen van een ander op je bord krijgt? Om inzicht te krijgen in het belang van de verschillende partijen in de keten moeten de verschillende drijfveren bestudeerd worden.

Een voorbeeld. Op het moment dat een producent van homogene producten aan het begin van de keten een bepaalde kapitaalspositie, schaalgrootte en omvang heeft, zal hij geïnteresseerd zijn in partners die zijn producten op een snelle en efficiënte manier bij de eindklant kunnen afleveren. Hij is er dan bij gebaat om informatie over productie, voorraden en openstaande leveringen op een toegankelijke manier ter beschikking te stellen. Zijn partners en afnemers die in het midden en einde van de keten zitten zullen op deze behoefte moeten inspelen. Doen zij dit niet, dan leidt dit tot extra kosten (het handmatig verwerken en opzoeken) en zal de toegevoegde waarde die je ten opzichte van de leverancier en je klanten hebt afnemen. Je klanten zullen immers de voorkeur geven aan partijen die wel op elk gewenst moment informatie kunnen verschaffen.

Welke krachtenvelden spelen bij ketenintegratie een rol?

Niet vergeten mag worden dat naast ketensamenwerking, afstemming van processen en ICT, natuurlijk ook allerlei andere factoren in meer of mindere mate bepalen of uw samenwerking zal slagen: product karakteristieken, volume, switch kosten (hoeveel tijd, geld en moeite het kost om toe te treden tot een markt), knowhow, standaardisatie van producten, certificatie & kwaliteitsstandaarden, compatibiliteit, prijsconcurrentie, imago, klantenservice, exclusiviteit, etc. De kern is echter dat de verschillende scenario’s wel onderkend moeten worden, waarbij een objectieve kijk vereist is. Nietsdoen kan op termijn wel eens een erg letterlijke invulling krijgen.

In bijgaand figuur worden nog een aantal andere, beïnvloedende krachten beschreven:

Figuur: Krachtenvelden bij ketenintegratie

Helder zijn over bottlenecks bij SCM om uw klanten en leveranciers te overtuigen

Op het moment dat de scenario’s in kaart worden gebracht ontstaan vaak problemen bij het beoordelen ervan en het inschatten van de consequenties. Het is dan van groot belang om niet te verzuipen in de details maar alleen te kijken naar de bottlenecks en hieruit voortvloeiende reële kansen.

Voor een onderneming die 70% van zijn omzet realiseert met een handvol klanten, kan het interessant zijn die klanten elektronisch te laten bestellen, zodat niet alleen een groot gedeelte van de binnendienst wordt vrijgemaakt, maar de klanten ook een beter inzicht krijgen in het leveringsproces. Dit betekent echter wel dat u een productcatalogus moet opstellen en supply chain planning software moet implementeren. Dat zijn wel projecten op zich. Want hoe combineert u de verschillende informatie van leveranciers en houdt u deze up-to-date. Om nog maar niet te spreken van het uniformeren, digitaliseren en het koppelen van producten aan klantgroepen. Dat zijn intensieve processen, die veel tijd en energie kosten en alleen nog maar worden opgezet ter ondersteuning van elektronisch verkopen. Het proces van zowel software- als bedrijfsmatige afstemming met leveranciers en klanten met alle bijbehorende tegengestelde belangen en knelpunten moet dan nog plaatsvinden.

Onafhankelijk klankbord is gewenst

Het op een gefundeerde wijze in kaart brengen van de verschillende belangen en bijbehorende knelpunten, bottlenecks, maar vooral wederzijdse voordelen is essentieel om succesvol te integreren. Dit kunt u natuurlijk zelf doen, maar vaak ontbreekt kennis van de mogelijkheden, waardoor u bent overgeleverd aan de € van softwareleveranciers. Onafhankelijkheid is dus bijzonder gewenst. Zie ook: Hoe ketenintegratie gebruiken om marges te verbeteren en productiviteit te verhogen?

ICT het middel, ketenintegratie het (strategisch) doel

In het verleden is duidelijk geworden dat gefundeerd analyseren van waar de kansen en bottlenecks liggen, noodzakelijk is. Doet u dit niet, dan geeft u softwareleveranciers een vrijbrief. Het afstemmen van processen en de onderliggende ICT/internet infrastructuur moet op de juiste wijze plaatsvinden. In veel trajecten is de software vaak leidend. Hierop worden dan de processen aangepast. Een kind kan dan begrijpen dat er dan conflicten zullen ontstaan die leiden tot grote vertragingen en immense overschrijding van budgetten.

Procesmanagement bij Supply Chain betreft de gehele keten

Plaatsen waar sprake is van een informatie- en/of productoverdracht, zullen gedetailleerd bestudeerd moeten worden. Niet zelfstandig, maar samen met uw leveranciers en klanten, zodat de verschillende werkwijzen (bijv. orderafwikkeling, voorraadafwikkeling, klantinformatie), informatiestandaarden (artikelcoderingen, datastandaarden, etc.) en infrastructuren (erp systemen, autorisatie, security, etc.) direct duidelijk worden. Pas dan kan er op ICT/internetgebied naar een oplossing worden gezocht, die aansluit op de huidige, maar vooral ook de gewenste processen.

Techneuten zijn geen procesanalisten

Kennis van procesanalyse en ICT/internet toepassingen is hierbij essentieel, want op het moment dat technici uw gewenste processen gaan inrichten zal dit alleen maar tot destructief handelen leiden.

Segmenteer en gebruik praktijkvoorbeelden

Niet elk proces is geschikt om samen met de ‘buren’ op te lossen. Segmentatie is daarom belangrijk. Het spreekt voor zich dat mogelijkheden waar snel resultaat te behalen valt, het eerst aan bod komen. Zien is geloven. Hanteer de 20/80 regel bij het selecteren van de initiatieven en ga na welke 20% van uw leveranciers/klanten, voor 80% van uw leveringen/omzet zorgen. Zie ook het artikel: Klantsegmentatie: Weet u wat uw klanten kosten en opbrengen?

Dit betekent overigens niet dat u het wiel opnieuw moet uitvinden. Er is in het verleden door het groot- en middenbedrijf uitvoerig geanalyseerd en geëxperimenteerd. Uitgebreide voorbeelden zijn te verkrijgen. Hierbij is het?  wel van belang dat niet alleen de branche-eigen voorbeelden worden bestudeerd, maar juist gedetailleerde voorbeelden uit geheel andere branches. Want als iedereen in de eigen branche hetzelfde doet, waar ligt dan nog het onderscheid.

Extra workload moet duidelijk en lonend zijn

Natuurlijk herkent u bovenstaande eisen en randvoorwaarden die u moet uitvoeren en heeft u als management ideeën over hoe processen efficiënter en effectiever ingericht kunnen worden met ondermeer ICT/internet oplossingen.
Op uw to-do lijstje staan echter nog 501 andere zaken die op dit moment geregeld moeten worden. Bovendien heeft u zich in het verleden al eens gestoten aan de gouden bergen die door softwareleveranciers en consultants werden beloofd. Objectiviteit is wel gewenst, want de tijd dat u uw uitspraken in een te dik geprijsd rapport terugzag is voorbij. Ga altijd uit van praktijkvoorbeelden en vraag de klant van uw leverancier goed door over de consequenties en impact op uw organisatie.

Stel voordat u actie gaat ondernemen altijd een gefundeerd plan met procesconsequenties, bijbehorende opbrengsten, kosten, randvoorwaarden op. Investeren, maar wel gefaseerd en iedere stap moet iets opleveren. Lees hiervoor het artikel: Plan van aanpak SCM: Rendement en kostenbesparing in de keten realiseren.

Indien u meer informatie wilt hebben over de aanpak en stappen waarmee u korte termijn besparingen kunt realiseren of een gedetailleerde blauwdruk wilt ontvangen van lange termijn prioriteiten, maak dan gebruik van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Supply chain management strategie niet alleen richten op lage kosten.pdf
(Supply chain management strategie niet alleen richten op lage kosten.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina


Interessante links

Bekijk onderstaande sites voor meer artikelen over suply chain management.

Klantgerichte organisatie
Leveranciersbeoordeling
Kraljic
Innovatie in processen
Kwaliteit verbeteren