Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Website laten maken en zélf beheren zonder vast te zitten aan uw website design bureau?

Inhoudsopgave:

 1. Website laten maken en zélf beheren zonder vast te zitten aan uw website design bureau?
 2. Klant eist bij website bouw of website laten maken steeds meer functionaliteiten
 3. Open source software gebruiken bij het website maken?
 4. Een ervaren website design bureau voorkomt veel …
 5. Website laten maken: vermijd ict leverancier afhankelijkheid
   

Website laten maken en zélf beheren zonder vast te zitten aan uw website design bureau?

Ongewenste afhankelijkheid van website design bureau
Veel bedrijven of organisaties die aan nieuwe website bouw beginnen – meestal zonder kundige website bouwer - komen na verloop van tijd in de problemen door een onverwacht fenomeen bij een website laten maken: de zogenaamde lock-in situatie. Daarbij ontstaat bij het maken van een website, vaak bewust of onbewust, afhankelijkheid van de ict leverancier of het website design bureau.

Ook websites laten maken die gebaseerd zijn op zogenaamde niet commerciële Open Source systemen kunnen voor deze lock-in zorgen. Deze afhankelijkheid brengt de continuïteit van het website systeem in gevaar en kan tot een mislukte investering leiden.

Wouter Hoge, directeur van Webbouwers.com, legt uit waar die addertjes onder het gras zich bevinden bij website bouw of een website laten maken en, nog belangrijker, hoe deze kunnen worden voorkomen. Lees ook het artikel: Welk ICT bedrijf kiezen voor website ontwerp en website bouw?

Klant eist bij website bouw of website laten maken steeds meer functionaliteiten

Bij het vullen van content (teksten en afbeeldingen) blijft het veelal niet voor de meeste bedrijven en organisaties als ze opdracht geven tot het laten maken van een website. De specifieke opzet van de website bouw kan tevens een belangrijk instrument zijn (of worden) voor:

 • het besparen van kosten;
 • het verzamelen van gegevens;
 • het verwerven van nieuwe klanten o.a. via website promotie. Lees hiervoor ook het artikel: Werking van internet adverteren.

Ondanks het toenemende gebruik van websites is belangrijk dat niét bij iedere wens tot het toevoegen van nieuwe functionaliteiten moet worden overgegaan tot de aanschaf van een geheel nieuw website systeem (om nog maar niet te spreken over de onrust binnen de organisatie over wéér een nieuw ict systeem). Dat brengt veel kosten en verlies van arbeidsuren met zich mee.

Doorgaan met verouderd website systeem …
Nog erger is het wanneer de organisatie vanwege de hoge kosten van een nieuw systeem niet kan inhaken op nieuwe ontwikkelingen en zich moet aanpassen aan een steeds meer verouderend website systeem.

Juist dit is voor veel bedrijven of organisaties bij hun website bouw een terugkerend dilemma omdat ze afhankelijk blijven van hun leverancier en/of de beperkingen van hun website systeem: een zogenaamde leveranciersafhankelijkheid of lock-in.

Niet bewuste en bewuste afhankelijkheid van website design bureau
Meestal ontstaat leveranciersafhankelijkheid van een ict bedrijf of website design bureau niet bewust: de programmeercode (in dat geval ook wel “spaghetti structuur” genoemd) van een website systeem is dan zodanig opgebouwd dat geen enkele (andere) leverancier er ooit nog wijs uit kan worden. 

Soms ontstaat deze situatie ook bewust: voor het ICT bedrijf of website design bureau als leverancier is dit erg prettig omdat voor langere tijd een bepaalde klant gegarandeerd klant blijft omdat hij niet meer weg kan.

Voor de klant zelf wordt een lock-in meestal pas negatief wanneer één van de volgende situaties ontstaat:

 • Het website design bureau als leverancier stopt ermee of wordt overgenomen
 • Het website design bureau kan of wil niet bijblijven met de technologische ontwikkelingen
 • Het website design bureau kan er zelf op een gegeven moment moeilijk nog iets aan toevoegen bijvoorbeeld doordat de medewerker die het heeft bedacht ermee stopt
 • Er ontstaat onenigheid met het ICT bedrijf in zijn rol als leverancier
 • Er moeten aanpassingen gedaan worden aan het systeem (wat zeker de eerste paar jaar na de eerste implementatie vaak voorkomt)
 • Er moeten koppelingen worden gemaakt met bestaande systemen zoals een managementinformatiesysteem

Open Source software gebruiken bij het website maken?

Open source software bij het maken van een website is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is en welke iedereen in principe vrij en gratis mag downloaden, aanpassen en gebruiken. Ook het gebruik van Open Source software biedt helaas vaak geen adequate oplossing voor het lock-in fenomeen. Sterker nog, het zorgt zelf ook voor een lock-in.

De achtergrond daarvan ligt in de ontstaansgeschiedenis: veel open source projecten worden in eerste instantie ontwikkeld voor een bepaald doel door een programmeur. Deze programmeur stelt het vervolgens (meestal gratis) beschikbaar aan de rest van de wereld. Een andere programmeur (kan aan de andere kant van de wereld zijn) pakt dit uit hobby op, voegt er iets aan toe en stelt het eveneens beschikbaar aan de wereld. Via een zogenaamd forum (een soort van digitaal prikbord) blijven deze met elkaar in contact en stemmen ze de ontwikkeling af.

Doordat iedereen een stukje programmeert op zijn eigen manier en er steeds meer zaken bijkomen in het project wil de structuur van dergelijke projecten wel eens erg onoverzichtelijk worden. Ook is er geen garantie of aansprakelijkheid mogelijk: wanneer je een probleem hebt moet je dit melden op het bewuste forum in de hoop dat iemand dat op tijd oppakt (het blijven vrijwilligers), het probleem weet op te lossen zonder een nieuw probleem te creëren en vervolgens een nieuwe (stabiele) versie beschikbaar maakt.

Je moet je voorstellen dat je de motor van je auto in elkaar laat zetten met onderdelen van tien verschillende merken door tien verschillende monteurs die elkaar niet in levende lijve zien. Wanneer je trouwens later maatwerk laat aanbrengen aan een dergelijk systeem, dan weet het consortium dat eraan werkt er meestal niets vanaf; het kan dus goed dat bij een volgende update van het systeem ineens het maatwerk of juist de basis niet meer goed werkt. Dat is dan bijna niet meer op te lossen in veel gevallen.

Hoewel er positieve uitzonderingen zijn stranden veel open source projecten na verloop van tijd door verlies van interesse of tijd van de oorspronkelijke ontwikkelaars. Ook al is er bij open source dus geen sprake van een leverancier die bewust klantafhankelijkheid creëert, de aspecten van het wegvallen van een leverancier en de opbouw van de code blijven niettemin overeind en zorgen dus voor een eigen lock-in.

Een ervaren website design bureau voorkomt veel …

In het algemeen kan gesteld worden dat u bij de keuze van een website design bureau uzelf voor veel valkuilen kan behoeden. In ieder geval dient u uw ICT leverancier of website design bureau te toetsen op objectief ICT advies. Het bellen van referenties kan zeker geen kwaad!

Een betrouwbaar ICT bedrijf zal u bij lastige praktijkvragen over gebruik van complexe functionaliteiten van uw nieuwe website, of zaken zoals zoekmachine optimalisatie, altijd doorverwijzen naar een gespecialiseerde partner in zijn netwerk. Geen enkel bedrijf is natuurlijk op alle benodigde terreinen de beste!

 

Zelfstandige oplossing om lock-in te voorkomen is ook mogelijk
Een zelfstandige oplossing is gelukkig ook mogelijk: door bij een keuze voor een professioneel ICT systeem niet alleen te focussen op functionaliteit en de prijs van dat moment maar ook op de onafhankelijkheid en kennis van het website design bureau.

 

Leveranciersonafhankelijkheid wordt bereikt door de volgende zaken met het website design bureau als leverancier te regelen:

 • Eis een modulaire (liefst zogenaamd object georiënteerde) opbouw van de code; dit heeft als extra voordeel dat later onderhoud minder tijd zal kosten
 • Eis een heldere naamgeving van bestanden bij de website bouw
 • Eis een heldere documentatie die ook door andere leveranciers gebruikt kan worden bij het website maken eventueel
 • Eis dat het systeem voldoet aan de gangbare (open) standaarden voor internetontwikkeling
 • Eis dat er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld PHP/mySQL gebaseerde technieken omdat hier veel leveranciers in zijn en omdat zich hierbij de broncode en de functionaliteit zich op één en dezelfde plaats bevinden
 • Eis dat de hosting (de plaats waar het website systeem draait) niet bij de leverancier zelf hoeft te zijn (anders loop je de kans dat deze de hosting omgeving zodanig heeft ingericht dat niemand anders deze software kan draaien)
 • Laat bovenstaande eisen controleren door een andere leverancier na oplevering van het geheel; deze leverancier moet er binnen twee dagen uit kunnen komen
 • Eis de auteursrechten en het intellectueel eigendom van de software op na oplevering
 • Eis dat er geen sprake mag zijn van licenties, maar slechts van een eenmalig bedrag; eventueel wel met een onderhoudscontract
 • Zoek een leverancier van voldoende omvang en specifieke specialisatie in website bouw
 • Vraag referenties aan van klanten van de leverancier in kwestie
 • Ga nooit maar zo akkoord met de algemene voorwaarden; Let erop dat de leverancier niet het intellectueel eigendom van het website design behoud maar dat die rechten overgaan naar de afnemer zelf.

Website laten maken: vermijd ICT leverancier afhankelijkheid

Het bovenstaande biedt de beste garantie tegen het lock-in fenomeen en zorgt ervoor dat organisaties de beschikking kunnen krijgen over een website systeem dat op de toekomst is voorbereid.

Heeft u vragen over website bouw of website laten maken dan kunt u gebruik maken van het reactieformulier of een mail sturen naar info@managementkennisbank.nl.

Relevante website laten maken links

Artikel downloaden

Website laten maken en zelf beheren.pdf
(Website laten maken en zelf beheren.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina