Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Online vertalen van website en zoekmachine optimalisatie

Inhoudsopgave:

 1. Online vertalen van website en zoekmachine optimalisatie
 2. Vertalen en vindbaarheid van website vergt ict kennis
 3. Welke aanpak van vertaler of vertaalbureau bij zoekmachine optimalisatie van website?
 4. Kosten bedrijf bij vertalen websites effectief houden
 5. Hoe vind ik een goede vertaler of een goed vertaalbureau?
   

Online vertalen van website en zoekmachine optimalisatie

Door globalisering en mondialisering kunnen bedrijven niet meer zonder meertalige websites, waarbij online vertalen en zoekmachine optimalisatie niet los van elkaar te zien zijn als het gaat om website promotie en hoog in de zoekmachine komen. Het fenomeen internet marketing is in een razend tempo tot wasdom gekomen en wie zich hiervan niet kan bedienen, zal hopeloos achterblijven. De tijden zijn voorbij dat het Internet uitsluitend bestemd was als een informatiebron voor wetenschappelijke instellingen en een selecte groep intellectuelen en techneuten. Inmiddels is het Internet gemeengoed, en in elk doorsnee huishouden staat een computer: continu online en standby voor elke denkbare informatiebehoefte. Consumenten kunnen thuis op hun gemak allerlei informatie vergaren over producten die zij willen aanschaffen, waarbij prijs- en kwaliteitsvergelijkingen gauw zijn gemaakt en aankoopbeslissingen in een avondje worden genomen. De ondernemer kan de markt voor zijn product of dienst niet meer afschermen, want door de beschikbaarheid van informatie is zijn product- en prijsbeleid doorzichtiger geworden. En de consument gebruikt het Internet voor instant informatie en de beste deal die hij kan krijgen. Lees voor interessante internet toepassingen ook het artikel: Werking van internet adverteren.

Vindbaarheid verhogen via website promotie en internet marketing

De ondernemer die zijn product of dienst via website promotie en internet marketing aan de man wil brengen, moet dus de vindbaarheid verhogen van zijn website. Het ellebogenwerk voor een goede plek bij de zoekmachineresultaten is begonnen, elke site zal proberen zijn vindbaarheid te verhogen, en wie nog denkt dat een website met goede informatie volstaat, zal bij het 'googelen' naar zijn eigen product via zoektermen zichzelf wellicht op een van de laatste pagina's van de zoekresultaten terugvinden.

Het zwaartepunt in de relatie met de klant is verschoven. Het traditionele klantencontact heeft plaatsgemaakt voor digitale communicatie. De klant is degene die bepaalt waar vraag naar is, en de ondernemer doet er slim aan om hierop in te spelen. De rol van de traditionele economie, gebonden aan landen, grenzen en talen, is vrijwel uitgespeeld. Er is nu sprake van digitale economie en globalisering. Niet de taal, niet de landsgrens, maar de klant bepaalt uiteindelijk met zoektermen selectie of een product of dienst de moeite waard is. Wie via het web klanten wil werven, zal zijn website interactief en internationaal moeten vormgeven via internet marketing.

Website optimalisatie en zoektermen selectie bij online vertaling

Wij gaan ervan uit dat u uw website in verscheidene talen wilt presenteren, waaronder in elk geval het Nederlands. Wat is dan het belang van website optimalisatie en zoektermen selectie bij een meervoudige online vertaling?

Om door zoekmachines te worden gevonden, moet een website 'zoekmachinevriendelijk' zijn. Dit houdt in dat de tekst van de website alle mogelijke zoektermen moet bevatten die een potentiële klant in de zoekmachine intypt. Dit is de zogenoemde optimalisatie. Hoe meer de tekst overeenkomt met de zoektermen die bij bijvoorbeeld bij Google worden ingetypt, hoe hoger de website in de rangorde van de zoekresultaten wordt geplaatst, en hoe groter daarmee dus de kans dat de zoekende klant op uw website belandt.

Een voorbeeld: een uitzendbureau dat bemiddelt voor paramedisch personeel zoekt klanten met een zorgbehoefte. Het volstaat dan niet om ervoor te zorgen dat het woord 'verpleegster' en 'thuis' vaak in de tekst en de samenvatting voorkomen. Hoe legitiem dat ook in dit geval is, de kans is groot dat de website voor een deel wordt bezocht door potentiële klanten van een bemiddelingsbureau voor call girls.

De tekst moet dus een prominente rol geven aan woorden als: paramedisch, zorg, ziekte, handicap, zorgbehoefte om te worden gevonden door klanten die een verpleegster voor zorg aan huis zoeken. Pas dan kan men spreken van een geoptimaliseerde website.

 

Hoog in de zoekmachine komen bij website vertalen?

 

In het hierboven genoemde geval van een website vertaling voor paramedisch personeel, die op de juiste wijze hoog in de zoekmachine moet komen te staan, kan een goede schrijver/vertaler met bepaalde tools uitzoeken of een zorgbehoevende klant vaker het woord 'ziek' of 'hulpbehoevend' intypt bij een zoekmachine. Stel in dit geval dat het woord 'hulpbehoevend' vaker wordt gezocht, dan zal dit woord in de Nederlandse tekst een prominente plaats innemen. Hetzelfde geldt voor andere talen: stel dat in Duitsland het woord 'krank' vaker wordt gezocht dan het woord 'behindert', dan weet de vertaler wat hem te doen staat en kan hij tijdens het vertalen reeds de optimalisatie verzorgen.

Vertalen en vindbaarheid van website vergt ICT kennis

Achter de schermen van het schrijven, vertalen en vindbaarheid van websites speelt zich dus heel wat af. Optimalisatie is een vereiste, maar voor een goede vertaling van een website is kennis van de meestgezochte woorden slechts het begin. Een website is immers meer dan een stukje zoekmachinevriendelijke tekst dat toevallig op het Internet staat, hoe zorgvuldig die tekst ook op vindbaarheid is geschreven.

Een vindbare website staat bovendien nog bol van codes die van belang zijn voor de manier waarop hij moet worden gepresenteerd, zoals het uiterlijk, de vormgeving maar vooral ook de inhoud en indexeerbaarheid van de tekst. Een vertaler zonder gedegen kennis van de taal waarin websites worden geschreven (zoals HTML, javascript), kan niets voor u betekenen. Sterker nog, hij kan als hij (en u dus ook) pech heeft, mogelijk de hele structuur en vormgeving van uw webpagina's ruïneren, waarna het een kostbare grap is om de codering van de vertaling te herstellen, of om de hele vertaling alsnog correct te coderen.

Technisch (ICT) vertalen is dus een specialisme, waarbij een uitmuntende kennis van de codes (de 'technische taal') net zo vanzelfsprekend moet zijn als de kennis van de taal waarnaar de website moet worden vertaald. Een technisch vertaler inhuren voor de vertaling van een website is dus feitelijk hetzelfde als een ICT-er inhuren voor specialistisch werk. Het moeilijkste deel van het werk is voor de leek onzichtbaar en dus oncontroleerbaar. De opdrachtgever moet er maar op vertrouwen dat de vertaler of het vertaalbureau ter zake kundig zijn.

Zicht krijgen op geleverde kwaliteit bij online vertalen

Bij het uitbesteden van een vertaal- en optimalisatieopdracht kunt u de volgende criteria hanteren om zicht te krijgen op de geleverde kwaliteit bij online vertalen: De belangrijkste eisen voor een kwaliteitsvertaling zijn: ICT-kennis, waaronder kennis van vertaalprogramma's, online woordenboeken en jargondatabases, een gedegen kennis van de programma- en opmaakcodes voor het maken van websites en uiteraard een perfecte kennis van de bron- en de doeltaal van de te vertalen pagina's.

Hiermee wordt bedoeld dat een vertaling naar bijvoorbeeld het Engels moet worden uitgevoerd door iemand die een perfecte schriftelijke beheersing van zowel het Nederlands als het Engels heeft. Onderschat vooral het aspect van de brontaal niet: iemand die zich aanprijst met de woorden 'native speaker' wil daarmee zeggen dat hij de doeltaal perfect beheerst, maar dat wil niet zeggen dat hij exact kan verwoorden wat er in de brontaal staat, omdat hij de nuances daarvan wellicht niet kan doorgronden.

Bij vertaling van website ook vindbaarheid verhogen

Verder moet het document niet alleen vertaald en voor het Internet opgemaakt worden, maar bij vertaling van een website moet vooral worden geoptimaliseerd. Met andere woorden: u wilt de vindbaarheid verhogen van uw website in de nieuwe taal. Het is immers de bedoeling dat de vertaalde webpagina zo veel mogelijk bezoekers trekt die geïnteresseerd zijn in de goederen of diensten die u te bieden hebt. De doeltaal moet dus veelvuldig gebruik maken van woorden die bij de zoekmachines het meest worden ingetypt, zelfs als u zelf wellicht een mooier woord weet. Het gaat immers om het trekken van klanten, niet om de uitstraling van een website die op pagina 4 van de zoekresultaten staat. De zoekende klant is dan al lang bezig met het bekijken van andere websites.

Welke aanpak van vertaler of vertaalbureau bij zoekmachine optimalisatie van website?

De aanpak van een vertaler of vertaalbureau bij het optimaliseren van een website via zoektermen selectie kan heel verschillend zijn, al is een 'geïntegreerde aanpak' zonder meer aan te raden.

De voorbereiding van vertaler of vertaalbureau

Elke ICT vertaler en elk vertaalbureau maakt gebruik van speciaal voor het vertalen geschreven software. Dat kan een duur pakket zijn (zoals bijvoorbeeld Trados), maar er bestaan ook uitstekende gratis programma's die hiervoor niet onderdoen.
De vertaalsoftware bestaat uit verschillende componenten, waarvan de twee belangrijkste het vertaalgeheugen en de jargondatabase (een tijdens het project aangelegd woordenboek) zijn.

Zelf begin ik bij voorkeur met de jargondatabase. Het kan zijn dat een deel van het Nederlandse jargon al in een database staat. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Nederlandstalige website reeds is geoptimaliseerd. Ook komt het vaak voor dat een grote website een linker kolom heeft met belangrijke (zoek-)begrippen die kunnen worden aangeklikt. Dit is een uitstekende kapstok voor een jargondatabase van de doeltaal. Het kan ook zijn dat de opdrachtgever al eerdere vertalingen heeft uitbesteed. Dan kan worden teruggegrepen op een reeds bestaande jargondatabase van de doeltaal die slechts hoeft te worden aangevuld.

Uitgaande van de database in de brontaal kan een eerste onderzoek worden verricht naar veel voorkomende zoektermen in de doeltaal, die vervolgens in een aparte jargondatabase van die doeltaal worden opgenomen. Tijdens het vertalen wordt een term die al in de database staat automatisch door de software gepresenteerd met de (optimale) vertaling, zodat de vertaler consequent kan optimaliseren en de tekst dus een prominente plaats geeft aan vitale zoekbegrippen.

Geïntegreerde aanpak bij de vertaling van website

Bij de vertaling van webteksten is de `geïntegreerde aanpak` verreweg de beste en efficiëntste. Tekst en codes van een website zijn in elke taal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een woord cursief moet worden weergegeven, moet dit ook in de vertaling gebeuren. Dat betekent dat de vertaler om de codes heen en tussen de codes door zijn vertaling moet neerzetten, en ook moet weten waar de code voor cursief in zijn doeltekst moet worden geplaatst. Dit is een heel geschuif, want als een code per ongeluk wordt gewist, heeft dit gevolgen voor de hele webpagina. Er zijn daarom vertaalbureaus die dit 'vlechten' van codes en tekst door aparte werknemers laten uitvoeren, of zelfs een tekst uitsluitend in Word willen aanleveren, en de codering aan iemand in uw bedrijf willen overlaten. Dit kost echter niet alleen meer tijd, ook de kans op fouten in de vertaling wordt groter. Om over het kostenaspect maar helemaal te zwijgen. Niet doen, dus. Een ervaren ICT vertaler weet het best wat hij in de doeltekst op welke manier wil uitdrukken en benadrukken.

Een ander niet gering voordeel is dat bij een geïntegreerde aanpak gebruik wordt gemaakt van vertaalsoftware. Dit is geen software die met een druk op de knop de juiste vertaling aanlevert - in dat geval zou de vertaling een hoog Nijntje-gehalte krijgen, wat vast niet uw bedoeling is - maar software die per zin registreert hoe deze is vertaald. De vertaler hoeft dus zinnen die veel voorkomen helemaal niet opnieuw te vertalen, hij hoeft ook niet te bladeren wat hij ook alweer precies heeft geschreven, het vertaalprogramma presenteert meteen de vertaling zodra het heeft vastgesteld dat eerstvolgende zin al eerder in de brontekst is voorgekomen. Stel bijvoorbeeld dat u op elke pagina van uw 20 pagina's tellende website de volgende zin hebt staan: 'Klik op de knop contact als u meer wilt weten over ons unieke dienstenpakket.'  Deze zin hoeft dan slechts één keer te worden vertaald, de andere 19 keer kan hij worden overgenomen. Dit drukt de kosten van een vertaling enorm. Bovendien wordt de kans op fouten en afwijkingen in de zinnen op deze manier vrijwel uitgesloten, hetgeen van extra belang is als met meerdere mensen aan een tekst wordt gewerkt.

De opmaak van te vertalen webteksten

Het opmaken van te vertalen webteksten is in bepaalde vertaalsoftware wel eens bewerkelijk, maar in principe moet dit proces geheel simultaan met de vertaling kunnen lopen. De tekst kan als het ware om en door de codes heen worden gevlochten. Alleen als de nieuwe tekst op een geheel andere wijze moet worden opgemaakt dan de brontekst, vormt de opmaak een aparte kostenpost. Dit zal in de praktijk echter weinig voorkomen, aangezien de huisstijl van een website bij een internationale versie doorgaans gehandhaafd blijft.

Kosten bedrijf bij vertalen websites effectief houden

Het is dus wel degelijk mogelijk voor een bedrijf om invloed uit te oefenen (kosten, effectiviteit) op de wijze waarop uitbesteed werk door een vertaalbureau of vertaler wordt uitgevoerd, zonder dat hij de vakkennis hoeft te hebben die vereist is voor het uitbestede werk. Aan de hand van de volgende criteria moet het mogelijk zijn de kwaliteit van ICT vertalers te beoordelen bij vertalen van een website:

 • uitmuntende talenkennis;
 • ICT-kennis, kennis van website-codes;
 • ervaring met optimalisatie en gebruik van vertaalsoftware en jargondatabases;
 • geïntegreerde aanpak van vertalen, optimaliseren en coderen.

 

U kunt er dan in elk geval van uitgaan dat er efficiënt wordt gewerkt en u niet met een erfenis van klusjes zit die binnen uw eigen bedrijf nog moeten worden geklaard als de teksten weer binnen zijn.

Prijskaartje bij online vertalen

 

Het is niet gemakkelijk alle bovenstaande eisen bij online vertalen te stellen en tegelijkertijd te verwachten dat u voor een dubbeltje op de eerste rang zit. De tarieven van ICT-ers lopen sterk uiteen en dat geldt ook voor ICT vertalers en vertaalbureaus. Het addertje onder het gras is hierbij dat het beroep niet beschermd is, en dat veel starters op de arbeidsmarkt voor onwaarschijnlijke tarieven hun diensten aanbieden om vooral maar veel ervaring te kunnen opdoen. Hierbij is al niet eens meer sprake van een kostenplaatje; het wordt bijna een morele overweging of u een jonge starter ten koste van uw project de kans wilt geven een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Ik zou het zelf iedereen afraden. Alle waar is immers naar zijn geld en efficiëntie - het sleutelwoord om de kosten in de hand te houden - kunt u van een goedkope beginner niet verwachten.

De geïntegreerde aanpak is de beste, efficiëntste en voor de opdrachtgever de doorzichtigste manier om websites te laten vertalen. De kosten kunnen desgewenst per onderdeel (research & optimalisatie voor jargondatabase, vertaling, opmaak) worden bijgehouden. Tijdens de duur van een project zult u zo merken dat het zwaartepunt verschuift van research naar vertaling - een teken dat de vertaalsoftware zijn vruchten afwerpt.

Woordprijs of uurprijs bij website vertalen

Nu u weet hoe u de kwaliteit van de aanpak kunt controleren, volgt de vraag of het beter is een uurtarief of een woordprijs met de vertaler af te spreken. Beide manieren van factureren hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen, waarover ook nog discussie mogelijk is. Hieronder volgt een aantal overwegingen:

Een vaste woordprijs bij vertalen

Voordelen:

 1. Het grote ogenschijnlijke voordeel van een vaste woordprijs is het feit dat de kostprijs vooraf duidelijk is. U kunt het aantal woorden van uw website tellen en aan de hand hiervan een woordprijs afspreken. Als zeer gebruikelijke variant kunt u ook u een woordprijs voor de doeltaal afspreken.


Nadelen:

 1. U weet eigenlijk meteen dat u bij een vooraf afgesproken vaste woordprijs te veel betaalt. Fixed-price offertes hebben altijd een zeer ruime marge. De risico's van tegenvallers worden bij een vaste prijs altijd ten koste van de opdrachtgever ingecalculeerd.
 2. De moeilijkheidsgraad binnen een tekst kan sterk wisselen. Een vaste prijs per woord is geen reële weerspiegeling van werkelijke kosten binnen een project. Kostenanalyse achteraf is dan niet mogelijk. 
 3. Het aantal woorden (het 'volume') van een tekst met dezelfde inhoud is in elke taal anders. Een taal kan woordarm of woordrijk zijn. Hoe kunt u dan nog de kwaliteit van de doeltaal controleren? Heeft een vertaling meer omhaal van woorden gekregen om de vertaler te 'spekken'?
 4. De kans bestaat dat de vertaler gaat werken voor 'stukloon'. Hoe sneller een tekst af is, hoe meer hij verdient. Het behoeft geen betoog dat hierbij de kans op fouten en nuanceverlies wel heel erg groot wordt. Ook op optimalisatie zal hierbij flink worden ingeleverd: voor een luttele woordprijs neemt een vertaler geen tijd om jargon grondig te controleren op zoekmachinevriendelijkheid. Hetzelfde geldt voor de web-opmaak. Deze wordt in het ergste geval aan de opdrachtgever overgelaten, die hiervoor dan apart een ICT-er moet inhuren.

 

Een vaste uurprijs bij vertalen

 

Voordelen:

 1. Door het tussentijds indienen van gespecificeerde facturen (bijvoorbeeld voorbereiding - vertaling - opmaak) krijgt u meer zicht op de voortgang en het kostenplaatje van de verschillende onderdelen van het project.
 2. Bij meer zicht op de voortgang van het project kan flexibeler en actiever worden gereageerd op onverwachte struikelblokken. Met andere woorden: er kan ook in dat opzicht efficiënter worden gewerkt.
 3. De vertaling kan op maat worden gemaakt door de flexibiliteit van het proces: de opdrachtgever bepaalt de prioriteiten van de activiteiten (vertalen, research, database opzetten/bijwerken, proeflezen, opmaak, implementatie) gedurende het gehele traject. Hij kan het project ook tussentijds stilleggen of teksten terugtrekken zonder consequenties voor de afgesproken prijs.
 4. De vertalingen zijn in elk geval niet het resultaat van 'vervuilende' omstandigheden zoals deze bij een vaste woordprijs kunnen voorkomen.
 5. Bij een vaste uurprijs wordt het werk doorgaans bij of in zeer nauw overleg met de opdrachtgever verricht. Dit resulteert in een betere communicatie en dus een hogere kwaliteit van het uiteindelijke product.


Nadelen:

 1. De exacte prijs van het project is pas na enige tijd vast te stellen.
 2. Deze werkwijze is in principe alleen geschikt voor middelgrote en grote projecten (bijvoorbeeld een complete website). Tijdwinst (dus winst voor de opdrachtgever) treedt pas na verloop van tijd op. Eerst moet er worden geïnvesteerd in het opzetten van een jargondatabase, voorbesprekingen, en research voor optimalisatie. Ook een vertaalgeheugen levert pas winst op als er sprake is van regelmatig terugkerende tekst.


Aanbevelingen bij vaste uurprijs of vaste woordprijs

Samenvattend kan worden gezegd dat voor de vertaling en optimalisatie van een zelden bijgewerkte website met twee a drie pagina's een woordtarief weinig risico oplevert. De vertaling zal dan waarschijnlijk een eenmalige kwestie zijn waarbij dus ook sprake is van een eenmalige kostenpost. In dat geval is het prettig vooraf te weten hoe hoog die kosten zullen zijn. Dit geldt ook voor de vertaling van losse korte teksten die als 'platte tekst' (zonder opmaak) mogen worden aangeleverd. Bij dergelijke vertalingen kan ook een lager woordtarief worden gehanteerd, omdat de specifieke knowhow voor het opmaken van websites niet vereist is. Pas echter wel op met een te lage woordprijs. Dat is commercieel niet haalbaar, en dus gaat u mogelijk in zee met een amateur of een beunhaas.

Als er sprake is van een langdurige zakenrelatie met regelmatig een vertaling is een uurtarief eerder opportuun. In dit geval loont het de moeite om te investeren in de bedrijfsspecifieke knowhow van een vaste vertaler die voor de vertaling en optimalisatie steeds minder tijd nodig zal hebben naarmate de zakenrelatie langer duurt.

Bij grote projecten zoals uitgebreide websites en documenten met veel jargon komt uitsluitend een uurtarief in aanmerking. Vereist is dan tevens dat de vertaler ruime ICT-ervaring en een geïntegreerde aanpak heeft.

Hoe vind ik een goede vertaler of een goed vertaalbureau?

Het beroep van vertaler is niet beschermd en daarom is het niet makkelijk om een goede vertaler of een goed vertaalbureau te vinden. Hoewel een universitaire of HBO-opleiding met Staatsexamen Tolk/Vertaler minstens vier jaar duurt, mag ook de bakker op de hoek die een jaar in Spanje heeft gewoond, voor u een Spaanstalige website maken. Ook de beroemde 'native speaker' wiens Nederlands veel te wensen overlaat, kan beweren dat hij fantastisch naar zijn moedertaal vertaalt. U komt er pas achter als de teksten binnenkomen, en dan is het te laat. Dan hebt u tijd, moeite en geld geïnvesteerd in een product van inferieure kwaliteit. En elke potentiële klant krijgt bedenkingen bij uw kwaliteit als hij spelfouten op uw site aantreft.
Experimenteer dus niet zelf, en laat u niet lokken met lage prijzen. Controleer aan de hand van de onderstaande checklist of de vertaler of het vertaalbureau kan voldoen aan de eisen die u stelt.

Ervoor zorgen dat een website vertaling mijn bedrijf weinig tijd kost?

Zoek al dan niet via een vertaalbureau een vaste vertaler die van alle markten thuis is en laat deze kennismaken met uw bedrijf, uw werkwijze en doelstellingen. Maak al uw wensen ten aanzien van de tekst, het uiterlijk, de stijl en de opmaak van de website kenbaar. Vraag vervolgens of vertaler zelf deze regels en zijn werkwijze vastlegt in een 'briefing' voor de toekomst. Zo kan desgewenst een andere vertaler het werk op dezelfde wijze voortzetten.

Alarmbellen bij keuze vertaler of vertaalbureau

Er zijn situaties bij de keuze van vertaler of vertaalbureau waarin bij u de alarmbellen moeten gaan rinkelen.

 • Als een vertaler in zijn email of op zijn website spelfouten in het Nederlands maakt (het komt echt voor!). Hij zal dan in de doeltaal waarschijnlijk ook slordig zijn en niet geheel foutloos werken.
 • Als een slimme ICT-er 'wel even' een webtekst wil schrijven. Bedenk dat de meeste techneuten weliswaar veel weten, maar lang niet altijd in staat zijn deze kennis ook over te brengen - zeker niet in foutloos Nederlands. Hoed u dus helemaal als een ICT-er met ruime ervaring in het buitenland wil gaan vertalen. Vertalen is een vak, geen hobby.
 • Als een vertaalbureau een deel van het werk (de opmaak) wil doorbesteden. Het bureau beschikt dan niet over de interne know how voor het vertalen van webpagina's en kan dus ook niet efficiënt werken.
 • Hetzelfde geldt voor een vertaalbureau dat de vertaling uitsluitend in Word of RTF-formaat wil aanleveren. Dit betekent dat ze niet de webpagina met opmaak zelf kunnen doen, en u dus apart iemand hiervoor zult moeten inhuren.

Checklist bij onderhandelingen met een vertaalbureau of vertaler

 • Er moet worden gewerkt met vertaalsoftware door een vertaalbureau of vertaler. Dit is voor u veel voordeliger, want:
  • Uw teksten zijn consistenter;
  • De optimalisatie kost minder tijd;
  • Het is een investering in de toekomst: de database is ook bruikbaar voor modulaire opbouw en de vertaling van nieuwe teksten;
  • Het project kan desgewenst worden overgedragen aan een andere vertaler;
  • Het is kostenefficiënt: bij updates (bijvoorbeeld van slechts enkele zinnen/woorden) kan het hele document opnieuw gegenereerd worden zonder extra kosten (bij vertalingen met uurtarief);
  • Het intellectueel eigendom van de teksten is gemakkelijk in huis te houden.

Pas op: vertaalsoftware is iets anders dan een webpagina waarbij u een machinale vertaling van een woord, zin of pagina kunt opvragen. Dit is handig voor de leek om ongeveer te weten waar een webpagina over gaat, maar heeft niets te maken met een professionele vertaling. Vertaalsoftware bestaat uit een grote database met reeds vertaalde zinnen en zinsdelen van een specifiek project. Om misverstanden te voorkomen kunt u desgewenst refereren aan het programma Trados, waarmee de meeste vertalers werken.

 • Laat een jargondatabase aanleggen en aan u overdragen als intellectueel eigendom. Dit is aan te bevelen voor alle teksten binnen uw bedrijf. Zo kunt u zorgen dat uw bedrijf een eigen huisstijl, terminologie, tone of voice en signatuur heeft.

 • De tekst moet worden aangeleverd als HTML-document en de niet-zichtbare onderdelen van de website (zoals bepaalde 'meta tags') moeten ook worden vertaald.

 • Andere wijzen van aanleveren moeten bespreekbaar zijn, wellicht wilt u een webpagina ook als PDF-document ontvangen om bijvoorbeeld een brochure te kunnen maken.

 • Laat desgewenst een 'non disclosure' overeenkomst opmaken. Voor elke ervaren vertaler is het vanzelfsprekend dat hij niet uit de school klapt over zijn activiteiten en opdrachtgevers. Toch laten bedrijven vaak een dergelijke overeenkomst opstellen en tekenen, omdat de te vertalen informatie gevoelig kan zijn. Bedenk of u dit nodig vindt en voeg eventueel een clausule toe aan de opdrachtovereenkomst.

Hebt u vragen over het vertalen van uw website maakt u dan gebruik van het reactieformulier of mail direct naar info@managementkennisbank.nl.

Artikel downloaden

Online vertalen van website en zoekmachine optimalisatie.pdf
(Online vertalen van website en zoekmachine optimalisatie.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina